8 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, obchodzony jest od 1985 roku. Wydarzenie początkowo skierowane było do bibliotekarzy, z czasem jednak stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, którego tegorocznym hasłem jest „Biblioteka. Oczywiście!”. Podczas tego tygodnia zarówno książnice publiczne jak i uniwersyteckie organizują wiele konferencji, warsztatów i spotkań dla czytelników. Czym zaskoczą nas w tym roku?
Co roku w tych dniach Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje program promocji czytelnictwa i bibliotek. Akcja ta ma na celu podkreślenie roli czytania i i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

SBP zaprosiło wszystkie biblioteki do udziału w dwóch konkursach, których szczegóły dostępne są pod linkami:

Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2017 (zakończony)
Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2017

http://www.sbp.pl/konkursy/tydzien_bibliotek

IMCh, AN

Reklamy