W dorocznym rankingu najbardziej innowacyjnych europejskich uczelni na 90 miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński. W Rankingu Agencji Reuters Europe’s Most Innovative Universities wzięto pod uwagę 600 instytucji naukowych, które opublikowały najwięcej prac w czasopismach naukowych indeksowanych w Web of Science. Następnie wyłoniono te, które w latach 2010-2015 wypełniły przynajmniej 50 wniosków patentowych, wzięto pod uwagę też ich zasięg i sukces komercyjny, wskaźnik ich cytowań w publikacjach badawczych. Oceniano również współpracę uniwersytetów z firmami handlowymi i przemysłem.  Opierając się na rezultatach wg  ok. 10 różnych kategorii oceny, analitycy obliczyli połączony wynik dla każdej uczelni  i określili ranking najwybitniejszych 100 instytucji akademickich. Na czele rankingu znalazł się Uniwersytet Katolicki w Leuven (KU Leuven), założony w 1425 roku przez papieża Marcina V. KU Leuven jest najstarszym na świecie katolickim uniwersytetem, działającym autonomicznie, niezależnie od Kościoła, otwartym dla studentów wszelkich wyznań. Jest też  jednym z największych niezależnych ośrodków badawczych i rozwojowych nie tylko w Belgii i Europie, ale i na świecie. W budżecie na rok 2015 wydatki KU na badania przekroczyły 454 mln euro, a portfolio patentów  obejmuje 586 rodzin (wszystkie patenty służące do ochrony tego samego wynalazku) . KU Leuven Research & Development (LRD), założone w 1972 roku, było jednym z pierwszych biur transferu technologii w Europie i pomogło w powstaniu  ponad 100 firm spin off z różnych gałęzi przemysłu.

KU Leuven, 2015. Fot. M. Jankowski

Na 2 i 3 miejscu  znalazły się dwie uczelnie brytyjskie, Imperial College w Londynie i Uniwersytet w Cambridge (91 laureatów nagrody Nobla związanych jest z tym Uniwersytetem). Sukces odniosły uniwersytety niemieckie – aż 24 w 100 rankingowej, a także brytyjskie – 17 i francuskie – 16, co potwierdza, że w krajach najbardziej rozwiniętych technologicznie i gospodarczo uczelnie są mocno związane z innowacyjnością.

Sukces odniósł też Uniwersytet Jagielloński (90.), gdyż na liście nie ma żadnej innej uczelni z krajów postkomunistycznych, np. z Rosji, Ukrainy, Czech, Rumunii czy Węgier.

 

Wykorzystane materiały:

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,21782458,polski-uniwersytet-na-liscie-najbardziej-innowacyjnych-uczelni.html#MTstream

http://stateofinnovation.com/The_Reuters_Top_100_Europes_Most_Innovative_Universities

http://www.reuters.com/article/us-reutersrankings-europeanuniversities-idUSKBN17Z09T

http://www.reuters.com/innovative-universities-europe-2017/compare?univ=1

MM

Reklamy