Na VIII Warszawskim Pikniku Archiwalnym nasza Biblioteka przedstawiła wystawę plakatową obrazującą „Skarby Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Zbiory specjalne”. Na planszach pokazano, że w Bibliotece PW kryją się cenne i ciekawe zbiory, takie jak zdjęcia lotnicze, fotografie i slajdy architektury zabytkowej i współczesnej  (lata 40-70 XX w.), rękopisy i maszynopisy, księgozbiór historyczny (stare druki, książki XIX-wiecznie). Jeden z plakatów poświęcony był interesującemu znalezisku, odkrytemu przed laty wśród regałów magazynu. Były to rysunki, szkice i prace zaliczeniowe studenta Instytutu Politechnicznego z przełomu XIX i XX w. –  Adama Wiktora Kolitowskiego (1878-1972), późniejszego inżyniera wodociągów i kanalizacji, dyrektora Stacji Pomp przy ul. Czerniakowskiej i założyciela i kustosza Muzeum Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Wszystkie plansze można obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej PW.  Można tez posłuchać fragmentu wywiadu z naszą koleżanką z Oddziału Zbiorów Specjalnych: w Kurierze Warszawskim (10.06.2017).

Tego dnia oprócz wystaw, wykładów i pokazów filmowych licznych, ważnych  instytucji publicznych, można było także posmakować smakowitych, domowych ciast sporządzonych przez uczniów  z 63 Liceum im. Lajosa Kossutha w Warszawie oraz posłuchać koncertu w ich wykonaniu.

Gościem pikniku był aktor  teatralny i filmowy Artur Barciś. Pokazano również m.in. autentyczny kombinezon rajdowego mistrza Jakuba Przygońskiego.

Artur Barciś z p.Dyrektor PAN w Warszawie dr hab. Hanną Krajewską
Archiwum Urzędu Miasta Marki

Poczta harcerska

Archiwum Polskiego Radia

fot. T. Gumołowska

MM, TG

Reklamy