28 czerwca odbyło się w Centrum NUKAT spotkanie Grupy Roboczej do Spraw Standardów Bibliograficznych, na którym został zaprezentowany zaktualizowany Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. W tym roku na przełomie września i października czeka nas przekształcenie zasad katalogowania w kierunku formatu RDA (bez pełnego wdrożenia RDA).

rda
1. Zmiana terminologii:
– zamiast hasło używać będziemy określenie Punkty dostępu
– podstawowe źródła danych zmieniają terminologie na Preferowane źródła informacji
– twórca (autor, współautor, redaktor itp.) przyjmuje nazwę Agent
2. Wprowadzenie zasady Bierz co widzisz
– nie będziemy stosować skrótów w każdej strefie opisu bibliograficznego
– łacińskie skróty typu et al., etc., s.l., S.n. zastępujemy polskimi określeniami
– nie zaznaczamy błędów w polu 245 (tytuł). Można dać uwagę w polu 500
– przyjmuje się równoległą wersję poszczególnych elementów opisu
– przyjmuje się wszystkie oznaczenia odpowiedzialności jeżeli znajdują się w preferowanych źródłach informacji
– przyjmuje się oznaczenie wydania w formie w jakiej występuje na książce np. Wydanie piąte
– zawartość pola 260 (Wydawca) odzwierciedla zapis na dokumencie np. 260 a w Paryżu : b przez Wydawnictwo Plenum Press, c 2017.
– w polu 245 (tytuł) nie stosujemy nawiasów kwadratowych, nawet wtedy kiedy informacja pochodzi ze strony redakcyjnej lub z okładki
– wchodzi nowe pole 880, które przeznaczone jest na języki w innych alfabetach np. cyrylica
To tylko nieliczne zmiany.
Przewidziane są szkolenia on-line w terminach:
– lipiec/sierpień: szkolenia dla administratorów
– wrzesień: szkolenia online dla bibliotekarzy
– październik: wdrożenie

MW

Reklamy