Lato to urlopy, leżenie na plaży, wędrówki po górach, wypoczynek, bliższe i dalsze podróże. Czas, który można spędzić z książką w ręku. Dlatego podczas wakacyjnych peregrynacji warto zwrócić uwagę na to, co najbliższe naszej codzienności – czyli biblioteki. Te znane, z najbliższej okolicy, jak i te, na które trafimy w trakcie letniego wypoczynku. Potrafią przyciągać nietypowym położeniem – mieszczących się np. w zabytkowych, pięknie odrestaurowanych budynkach, często zmieniając ich dotychczasowe przeznaczenie – w Zamku Stopnickim przez lata PRL-u znajdował się skup owoców, natomiast w Józefowie na Roztoczu biblioteka znalazła swoją siedzibę w dawnej synagodze. Naszą podróż po bibliotekach rozpoczniemy od tej znajdującej się w Stopnicy.

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy mieści się w siedzibie Zamku Królewskiego ufundowanego około 1362 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Niewiele wiadomo o losach stopnickiej rezydencji z okresu średniowiecza, a pierwsze potwierdzenie jej istnienia ma miejsce w relacji Jana Długosza, która informuje o tym, że w 1404 roku Świdrygiełło otrzymał między innymi Zamek w Stopnicy z miastem i okolicznymi wsiami. W kolejnych latach dobra stopnickie stanowiły własność królewską, a dwór stopnicki pełnił rolę stacji królewskiej na drodze z Krakowa do Sandomierza, o czym świadczą odnotowane pobyty Królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Po zniszczeniu zamku przez Szwedów Jan Klemens Branicki, starosta stopnicki i marszałek nadworny, w 1661 roku przebudował go w stylu włoskim. W 1783 roku generał wielkopolski Eljasz z Granowa Wodzicki, powiększył i wyrestaurował pamiątkowy gmach.

W 1859 roku w pałacu wybuchł pożar, w wyniku którego spalił się dach i pierwsze piętro. Jako parterowy budynek pozostał do 1915 roku. W latach 1918 – 1933 mieściło się tu gimnazjum sejmikowe. Zniszczenia wywołane II wojną światową sprawiły, iż zamek popadł w ruinę. Podczas odbudowy zdjęto mury pierwszego piętra, jako parterowy budynek spełniał on rolę punktu skupu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Busku-Zdroju. W wyniku drastycznej przebudowy zamek zatracił cechy stylowe. Front zwrócony był w kierunku północno zachodnim. Na narożniku obiektu zachowała się tylko skarpa gotycka. Od strony frontu widniał ganek klasycystyczny z portykiem kolumnowym o kapitelach w porządku doryckim. Okna umieszczono symetrycznie, a wewnątrz na osi zamku była sień, pomieszczenia posiadały kolebkowe sklepienia na gruntach.
Z dokładną historią zamku można zapoznać się na stronie www.gck.stopnica.pl.

Fragment miejscowości. Budynek Starostwa za mostkiem – pozostałość dawnego zamku.

Decyzja o Odbudowie Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury została podpisana w dniu 3 marca 2009 roku. Inwestycję współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

Zamek Królewski obecnie – krajobraz zimowy

Odbudowany Zamek Królewski w Stopnicy stał się Gminnym Centrum Kultury.

W wyniku realizacji projektu powstał niezwykle funkcjonalny obiekt, w którym odbywają się imprezy kulturalne, sympozja naukowe, prelekcje historyczne, rozmaite kursy oraz zajęcia dodatkowe, które są atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów.

W obiekcie znajduje się także Gminna Biblioteka Publiczna.

http://www.gck.stopnica.pl/index.php/zamekhttp://umig.stopnica.pl/gminna-biblioteka-publiczna,2,2,17,p.html

ZACHĘCAMY NASZYCH CZYTELNIKÓW DO NADSYŁANIA ZDJĘĆ I OPISÓW BIBLIOTEK, NA KTÓRE NATKNĘLI SIĘ W TRAKCIE SWOICH PODROŻY. MOGĄ TO BYĆ BIBLIOTEKI Z MIEJSC WYPOCZYNKU, JAK I RODZINNYCH MIEJSCOWOŚCI.
Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy książkami. Swoje propozycje nadsyłajcie na adres konkurs@bg.pw.edu.pl w temacie „FOTO-BIBLIOTEKI” do 15.10.2017. Ogłoszenie wyników konkursu 27.10.2017

IMCh, AN

Reklamy