Zapraszamy do oglądania Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych, która powstała w Bibliotece Głównej w ramach zadania projektowego „Kolekcja specjalna z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki w zbiorach bibliotek PW”, dofinansowanego w programie DUN (Działalność upowszechniająca naukę).

Kolekcja Zbiorów Specjalnych zawiera cyfrowe wersje dokumentów z zasobów Biblioteki Głównej PW – fotografie, slajdy i maszynopisy, pochodzące z dawnych zbiorów Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Zawartość  Kolekcji to 1300 fotografii i 200 slajdów architektury sakralnej oraz ponad 1250 maszynopisów z lat 30-90. XX wieku, dotyczących architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska naturalnego, demografii, industrializacji. Fotografie i slajdy przedstawiają obiekty architektoniczne z terenu przedwojennej i obecnej Polski, również te już nieistniejące.

Kolekcja udostępniana jest lokalnie za pomocą terminala w Wypożyczalni Studenckiej.

Cyfrowe wersje dokumentów zamieszczone w udostępnianej w sieci lokalnej Kolekcji Zbiorów Specjalnych, zdigitalizowane fotografie, slajdy i maszynopisy  stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

Miniatury wszystkich fotografii i slajdów zostały dołączone do opisów bibliograficznych zeskanowanych obiektów w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek PW i są widoczne dla zainteresowanych użytkowników podczas przeszukiwania zasobów bibliotek Politechniki Warszawskiej, co pozwala na wyselekcjonowanie interesujących obiektów, a następnie obejrzenie pełnej wersji w Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych.

term3m

Użytkownicy szerzej zainteresowani udostępnianymi w Kolekcji zbiorami mogą uzyskać informacje na ich temat w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych (pok. 70).

Część fotografii i maszynopisów, należąca do tzw. domeny publicznej udostępniona jest w sieci otwartej w Bibliotece Cyfrowej PW (bcpw.bg.pw.edu.pl) w Kolekcji GPiM (Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej). Dodatkowo, w kolekcji GPiM można obejrzeć 14 zdigitalizowanych starodruków polskich, włoskich i francuskich m.in. „Architektura cywilna dla młodzi narodowej” Wacława Sierakowskiego (1796), „Descrizione delle architecture..” Francesca Vendramini Mosca (1779) czy „Opisanie polskich fabryk żelaza” Józefa H. Osińskiego (1782).

Zespól klasztorny Bernardynów w Tykocinie http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=6956 

MM

Reklamy