DIGITALIZACJĘ MILIONA OBIEKTÓW zrealizują wspólnie Biblioteka Narodowa z Biblioteką Jagiellońską. 14 lipca odbyła się w Pałacu Rzeczypospolitej uroczysta inauguracja projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Digitalizowane będą obiekty z domeny publicznej, do których prawa już wygasły: rękopisy, poczynając od najstarszych,  średniowiecznych aż do początku XX w.; starodruki, książki dziewiętnastowieczne i z pierwszej połowy wieku XX; czasopisma, rysunki, fotografie, atlasy, nuty i inne dokumenty, które przetrwały straty wojenne XX w. Milion zdigitalizowanych obiektów zostanie udostępnionych w bibliotece cyfrowej POLONA i w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej w 2020 r. Dzięki digitalizacji czytelnicy uzyskają dostęp do cyfrowych wersji dokumentów szczególnie cennych i unikalnych, dotychczas niedostępnych dla użytkowników.

fot. z http://www.bn.org.pl/download/image/1500546026.jpg

Zasoby dziedzictwa kulturowego pochodzące ze zbiorów dwóch największych polskich książnic w kraju, zdigitalizowane i udostępnione w projekcie stanowią trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który podlega szczególnej ochronie m.in. w zakresie kopiowania i utrwalania na nośnikach danych,  bez uszczerbku dla stanu zachowania dokumentów źródłowych. W ramach Patrimonium zdigitalizowanych zostanie  652 tysięcy obiektów z zasobów Biblioteki Narodowej oraz 348 tysięcy z Biblioteki Jagiellońskiej

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Źródła:

http://www.bn.org.pl/aktualnosci/1382-biblioteka-narodowa-z-biblioteka-jagiellonska-wspolnie-zdigitalizuja-milion-obiektow.html

http://www.bn.org.pl/patrimonium/o-projekcie/

http://www.bj.uj.edu.pl/patrimonium

MM

Reklamy