CZYM PACHNĄ STARE KSIĄŻKI? Czekoladą, kawą, starością, spalenizną, drewnem… Grupa naukowców z Institute for Sustainable Heritage (University College London) przeprowadziła eksperyment polegający na wyszukaniu i analizie słów najczęściej używanych do opisu zapachu starych książek.   79 osobom zwiedzającym Birmingham Museum and Art Gallery przedstawiono 8 zapachów do identyfikacji. Jednym z nich był zapach starych książek (próbki powietrza zebrano w starej bibliotece ze zbiorami z XVIII w.) . Najczęściej użyte kojarzące się z zapachem  słowa przedstawiono w chmurze tagów.

Word cloud of book smell descriptors collected from visitors to the Birmingham Museum / Image: Heritage Science

W wyniku eksperymentu powstał „kubek zapachowy historycznego papieru”, narzędzie, które ma pomagać niewyszkolonemu nosowi w zidentyfikowaniu aromatu i powiązaniu z chemikaliami, które ten zapach powodują. Wyniki badania przedstawiono w postaci kolorowego diagramu, obrazującego powiązania użytych do opisu aromatu deskryptorów z nazwami związków chemicznych, wywołujących ten zapach.

Rys. ze strony: http://mentalfloss.com/article/94065/scientists-create-wheel-old-book-smells

Rezultaty badań przedstawiono w czasopiśmie Heritage Science. Celem naukowym było opracowanie słownictwa definiującego aromaty o znaczeniu kulturowym i wypracowanie narzędzia dla konserwatorów książek historycznych, które pomoże im ocenić stan zniszczenia książki.

Źródła:

https://ebookfriendly.com/color-wheel-old-book-smells-heritage-science/

http://mentalfloss.com/article/94065/scientists-create-wheel-old-book-smells

https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-016-0114-1

MM

Reklamy