27 września w Bibliotece Narodowej odbyły się w ramach konferencji Digital Culture jednodniowe międzynarodowe warsztaty  poświęcone innowacjom technologicznym w prezentowaniu i udostępnianiu zbiorów cyfrowych. Jednym z wiodących trendów jest  standard interoperacyjności IIIF (ang. International Image Interoperability Framework) umożliwiający strumieniowanie obiektów cyfrowych. Dla użytkownika bibliotek cyfrowych czy innych serwisów zawierających zbiory cyfrowe oznacza to wyższą jakość oglądanych materiałów, łatwiejszy do nich dostęp, łatwiejsze cytowanie, współdzielenie obrazów.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję do zapoznania się z doświadczeniami uznanych ekspertów z instytucji należących do Konsorcjum IIIF (ok 80, biblioteki, archiwa, muzea, instytucje naukowe, z polskich – Biblioteka Narodowa), którzy pokazywali, jak efektywnie wykorzystywać w nauce zbiory zdigitalizowane, tworzyć specjalistyczne kolekcje cyfrowe i wizualizować relacje między cyfrowymi obiektami. Celem konsorcjum jest mi.n. oferowanie naukowcom  wysokiego poziom jednolitego i bogatego dostępu do zasobów opartych na obrazie, gromadzonych na całym świecie. Wymaga to zdefiniowania wspólnego interfejsu aplikacji, które obsługują interoperacyjność między repozytoriami zasobów cyfrowych, opracowania, udoskonalanie i udokumentowania udostępnionych technologii, które zapewnią wysoką jakość przeglądania, porównywania, manipulowania i komentowania obrazów.

Do oglądania materiałów w iiiF służą specjalne przeglądarki (Mirador, OpenSeaDragon, IIPMooViewer i in.)

Przykład możliwości obejrzenia obrazu (powyższego) o wysokiej rozdzielczości w technologii IIIF z The Yale Center for British Art (użyty IIPMooviewer’s IIIF Image API): http://showcase.iiif.io/showcase/ycba/

sala2

Wśród prelegentów  wystąpili Benjamin Albritton (Stanford University Libraries),  Matthieu Bonicel (Bibliotèque nationale de France) i Andrew Hankinson (Bodleian Library). Zaprezentowano projekty oparte o standardy IIIF, jak Biblissima (Bibliotheque Nationale France), Mirador Sul (Stanford University) i MusicLibs (McGill University). Marcin Szala (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu) przedstawił wyniki eksperymentalnych implementacji IIIF. Dariusz Paradowski (Biblioteka Narodowa) opowiedział o  założeniach realizowanego projektu OMNIS, wdrożenia multiwyszukiwarki OMNIS pozwalającej przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca.  Sonia Wronkowska (prowadząca warsztaty) omówiła działania Polony BN i implementację standardów IIIF w nowej wersji serwisu.

sala1
fot. M.Miller-Jankowska

Warsztaty były znakomitą okazją  do poznania wiodących trendów w serwisach cyfrowych na podstawie praktycznych doświadczeń bibliotekarzy i informatyków z czołowych europejskich bibliotek.

Źródła:

http://digitalcultures.pl/pl/warsztaty

http://digitalcultures.pl/pl

http://www.bn.org.pl/aktualnosci/1413-miedzynarodowa-konferencja-digital-cultures-%E2%80%93-warsztaty-iiif-w-bibliotece-narodowej.html

http://iiif.io

MM

Reklamy