http://www.iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/

W dniach od 9 do 11 października odbywa się na terenie Politechniki Warszawskiej Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017. Wystawa ta jest największym w Polsce międzynarodowym wydarzeniem promującym wynalazczość i innowacje. Co roku gościmy tu twórców z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu no i oczywiście z Polski. Uczestnicy prezentują tu innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku imprezie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej, organizowany jest również Światowy Konkurs Chemiczny.

Podstawowe cele wystawy to:

  • zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań
  • umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami
  • zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki
  • kreowanie innowacyjnych postaw wśród dzieci i młodzieży

Źródła: http://www.iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/

https://www.pw.edu.pl/Kalendarium/Miedzynarodowa-Warszawska-Wystawa-Wynalazkow-IWIS

IMCh, AN

Reklamy