Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej  polskich jednostek naukowych (wydzialy uczelni, centra badawcze uczelni, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, muzea). Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. Zespoly ewaluacji przyznały jednostkom punkty w ramach 4 kryteriów:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Na podstawie wyników oceny zaliczono jednostki naukowe do kategorii naukowej A, B lub C. Dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych wyłoniła jednostki naukowe wyróżniające się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co kwalifikowało do zaliczenia ich do kategorii A+.

Na 993 jednostki najwyższą kategorię A+ dostało 47, najgorszą C – 147. Od poprzedniej oceny 4 lata temu wzrosła liczba not A+, ale także C (wzrosła liczba ocenianych placówek, w tym o wiele uczelni niepublicznych, które dobrowolnie poddały się ocenie). Wśród uczelni na czele  znalazł się Uniwersytet Jagielloński (3 oceny A+ i 14 A). Uniwersytet Warszawski – 5 ocen A+ (Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Psychologii, Wydział „Artes Liberales”), 15 A i 10 B.

Politechnika Warszawska – 2 jednostki w kategorii A+ (wydział Chemiczny i Wydział Inżynierii Materiałowej, 8 ocen A, 10 B.

Wyniki kompleksowej oceny naukowej są dostępne na stronie MNiSW

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

MM

Reklamy