Tegoroczny temat Tygodnia Otwartego Dostępu (Open Access Week 23-29.10.2017) jest zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie konkretne korzyści można zrealizować poprzez udostępnienie otwartych wyników naukowych. „Otwarte, aby …” służy jako prośba, aby nie mówić o otwartości zasobów naukowych ogólnie, a skoncentrować się na otwartości – w indywidualnej dyscyplinie, w określonej instytucji lub w określonym kontekście; a następnie podjęcie działań mających na celu osiągnięcie tych korzyści.

open accec

W ubiegłym roku motyw „Otwarty w akcji” zachęcił wszystkie zainteresowane strony do podjęcia konkretnych kroków w celu udostępnienia ich własnej pracy i zachęcania innych do tego samego – poczynając od zamieszczania przedruków w repozytorium. Hasło tegoroczne  ma pomóc w ukierunkowaniu na działanie. Określając cele końcowe Open Access ma zachęcać jednostki i instytucje do podjęcia określonych kroków w celu osiągnięcia tych celów.

W poniższej prezentacji  Library Minute (Arizona State University) przedstawia w prosty i atrakcyjny sposób wprowadzenie do Open Access, jako działania zapewniające bezpłatny, natychmiastowy dostępu do informacji naukowych w Internecie, a także prawo do użycia i ponownego wykorzystywania informacji.  Jak tłumaczą twórcy prezentacji, celem jest uzyskanie łatwiejszego i tańszego dostępu do informacji jako jednego ze środków do uzyskania wysokiej jakości edukacji. Jest to ważne dla uczelni, ponieważ umożliwia większą widoczność badań i szybsze rozpowszechnianie informacji naukowych. To ważne dla wszystkich środowisk naukowych i edukacyjnych, ponieważ badania, które są finansowane z naszych podatków, przyniosą najlepsze możliwe skutki, pozwalając naukowcom jak najszybciej tworzyć nowe pomysły, a jednocześnie umożliwiając nam dostęp do informacji, za które zapłaciliśmy. Popieramy Open Access – mówią propagatorzy akcji, ponieważ stawia sobie za cel podniesienie osiągnięć uniwersytetu (ASU).

The Library Minute: Open Access

The New American University angażuje się w koncepcję „Doskonałość, dostęp i wpływ” (Excellence, Access and Impact). The New American University jest  rekoncepcją szkolnictwa wyższego w XXI wieku, a Arizona State University, przykładem prototypu nowego amerykańskiego uniwersytetu badawczego. Jedną z wspaniałych rzeczy związanych z Open Access jest to, że zachęca i wspiera kreatywność. Nie chodzi tylko o dostęp do badań, ale także o ponowne wykorzystanie, remiksowanie i zespolenie materiału w coś nowego. Konkurs wideo Sparky Awards zorganizowany przez NAU jest doskonałym sposobem na wygenerowanie twórczej aktywności i promowanie otwartego dostępu. Konkurs dotyczy filmów utworzonych przez studentów, które wyjaśniają, dlaczego otwarty dostęp do badań jest dla nich ważny.

Przykład innej inicjatywy – studenci Uniwersytetu w Calgary  w związku z wysokim kosztem podręczników zorganizowali kampanię „#textbookbroke”, na którą uczelnia zareagowała pozytywnie. Akcja studentów i kampanie promocyjne pomogły rozpocząć w lipcu 2017 r. wszechstronną inicjatywę Open Educational Resources na uniwersytecie  edukującym 30 000 studentów. Uczelnia zobowiązała się do wydania 60 000 dolarów na roczny program pilotażowy, aby zatrudnić absolwentów i  studentów do stworzenia infrastruktury, której zadaniem jest zachęcanie i wsparcie przyjęcia otwartych zasobów edukacyjnych. Podejście trzykierunkowe obejmuje zatrudnienie zespołu doradców w celu zwiększenia świadomości OER, identyfikacji możliwych OER, które odpowiadają wymaganiom edukacyjnym i zapewnia ocenę tych zasobów. Zaangażowanie w ruch zapewnienia otwartych zasobów objęło cała społeczność Uniwerystetu, nie tylko studentów, ale wykładowców, profesorów. Ważną rolę  w rozszerzaniu OER odgrywa biblioteka uczelniana, Bibliotekarze odpowiadają na pytania dotyczące licencjonowania i praw autorskich, pomagają w tworzeniu infrastruktury udostępniania treści naukowych za pośrednictwem repozytorium instytucjonalnego.

Również w Polsce biblioteki uczelniane prowadzą w Tygodniu Otwartej Nauki szereg okolicznościowych akcji związanych głównie z promowaniem idei Open Acces, poprzez rozwieszanie plakatów informacyjnych i organizowanie wykładów dot. otwartej nauki czy otwartych licencji. Ciekawy pomysł miała Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, która przeprowadza filmowane wywiady z naukowcami UMK, którzy otworzyli swoje zasoby, aby podzielili się swoją opinią na temat otwartości w nauce. Wywiady, promowane w sieci i na Uniwersytecie mają zachęcić innych do podobnych działań.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przygotowała film promocyjny z okazji OpenAccessWeek.

Kalendarz imprez OAW w Polsce prowadzi portal UwolnijNaukę.

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej wraz z  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW organizuje 24 października seminarium poświęcone zagadnieniom otwartej nauki i promocji dorobku naukowego.

Źródła:

http://www.sparkyawards.org/index.shtml

http://newamericanuniversity.asu.edu/#2

http://righttoresearch.org

http://openaccessweek.org/

https://openaccess.mpg.de/2237469/open-access-week-2017

https://sparcopen.org/news/2017/stars-align-oer-expansion-university-calgary/

https://osc.cam.ac.uk/open-access/open-access-week-2017

https://uwolnijnauke.pl/wydarzenia-ton-w-polsce-w-roku-2017/

MM