planowanie
https://pixabay.com

Targi Dziedzictwo

7 – 9 listopada, Warszawa. 5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTW – odwiedzający zapoznają się z tradycyjnymi usługami oraz najnowszymi trendami, narzędziami i technologiami stosowanymi w konserwacji czy digitalizacji zabytków i zbiorów. Wydarzeniu będą towarzyszyć panele merytoryczne. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem… http://targidziedzictwo.pl/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”

8 – 9 listopada, Zielona Góra. Celem konferencji jest próba uchwycenia skali i charakteru zjawiska obecności czasopism społecznych, kulturalnych, literackich, artystycznych w aspekcie bibliograficznym i prasoznawczym, jak również z perspektywy komunikacji społecznej i wydawniczej. Czasopisma te bowiem są często elementem życia kulturalnego, literackiego i społecznego, współtworzą tożsamość środowiska i regionu, są elementem integrującym określone grupy literackie, społeczne, zawodowe, etniczne. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem… http://www.konferencja.norwid.net.pl/

Śląskie Targi Książki

10 -11 listopada, Warszawa. Targi mają promować książkę i czytelnictwo w Polsce. Na czytelników czeka oferta wydawnicza wielu wystawców wzbogacona spotkaniami autorskimi, konferencjami czy wydarzeniami artystyczno-literackimi dla odbiorców w każdym wieku… http://www.slaskczyta.pl/

Warsztaty „Serwisy internetowe w pracy bibliotekarza”

14 listopada, Warszawa. Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście internetowych serwisów oraz zasobów przygotowywanych z myślą o użytkownikach komputerów, ale także urządzeń mobilnych…http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19264

Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”

14 – 15 listopada, Opole. Dwudniowe spotkanie bibliotekarzy, nauczycieli, ekspertów w dziedzinie literatury, ekspertów biblioterapeutów, wydawców oraz animatorów kultury literackiej najmłodszych stanie się otwartą przestrzenią do wymiany doświadczeń, wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania elementów biblioterapii w edukacji czytelniczej. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem…http://Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

III (nie)konferencja „Kierunek-Wizerunek”

20 – 21 listopada, Gdynia. Konferencja odbędzie się pod hasłem „Komunikacja wewnętrzna, budowanie relacji w zespole”.

Jednodniowe warsztaty w zakresie digitalizacji zbiorów bibliotecznych 

21 listopada, Warszawa. Warsztaty mają na celu przybliżenie instytucjom ubiegającym się oraz uczestniczącym w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa” najważniejszych zagadnień związanych z digitalizacją zbiorów bibliotecznych. Zbiory te zgodnie z Regulaminem Programu będą wieczyście przechowywane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej. http://bn.org.pl/wydarzenia/310-jednodniowe-warsztaty-w-zakresie-digitalizacji-zbiorow-bibliotecznych.html

Konferencja Naukowa „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”

22 – 23 listopada, Wrocław. Celem konferencji jest podjęcie tematu zadań i funkcji bibliotek różnych typów, w przeszłości i współcześnie, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką konferencji w wybrany przez jej uczestników sposób, zwłaszcza poprzez przygotowanie referatów, komunikatów, posterów, udział w dyskusji…http://www.ibi.uni.wroc.pl/konferencja-iinib-2017

8. Kongres Bibliotek „Biblioteka twórców

23 – 24 listopada, Łódź. Tematem tegorocznego kongresu będzie biblioteka jako miejsce tworzenia, w którym spotykają się i działają ludzie twórczy.http://kongresbibliotek.org/

Warsztaty „Social media w bibliotece”

28 listopada, Warszawa. Celem warsztatów jest charakterystyka zjawisk sieci pierwszej i drugiej generacji, konwergencji mediów i kultury konwergencji oraz możliwości wykorzystania przez pracowników bibliotek i czytelników powiązanych z tymi zjawiskami interaktywnych narzędzi przydatnych podczas prezentowania usług informacyjno – bibliotecznych… http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19280

I Konferencja Naukowa „Hinc Omnia. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”

29 – 30 listopada, Warszawa. Konferencja dotyczyła będzie zbiorów XIX-wieczne, organizacji, terminologii, metodyki badań, konserwacji. Temat ten został wybrany nieprzypadkowo, gdyż Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie już w 1999 r. – jako pierwsza zdecydowała się na wydzielenie druków (książek i periodyków) dziewiętnastowiecznych z głównego zasobu. https://konferencje.buw.uw.edu.pl/xixw/

 

 

 

 

Redakcja blog