https://abiblioterapeuta.com

Pojecie biblioterapia po raz pierwszy użyte zostało w 1916 roku przez Samuela Mc Crothersa w „Atlantic Month”. Mc Crothers w jednym ze swoich artykułów, opublikowanym w czasopiśmie ”Atlantic Monthly”, opisał instytut swojego przyjaciela, Bagstera, w którym to artykule prezentuje kilka przypadków oddziaływania leczniczego na chorych za pomocą książki. Dzięki wysokiej poczytności gazety artykuł Crothers’a został przeczytany przez wiele osób i nad ideą biblioterapii zaczęto być powszechnie dyskutować i pilotażowo wprowadzać w życie w niektórych szpitalach. W 1920 roku hasło to znalazło się w oksfordzkim słowniku języka angielskiego. Biblioterapia wykorzystuje materiały czytelnicze jako pomoc terapeutyczną w medycynie i psychiatrii, ale także w rozwiązywaniu problemów osobistych, czy motywacji. Zmiana na lepsze jest głównym celem Biblioterapii.

„Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Bada również możliwości profilaktycznego traktowania książki i czytelnictwa w szerszych zbiorowościach społecznych.”

Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści, zwane również bajkami-pomagajkami. Badania psychologów pokazały,  że czytając dziecku określone historie, można mu pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych takich, jak np. lęki lub pierwsze dni w przedszkolu czy w szkole, pojawienie się rodzeństwa, śmierć kogoś z rodziny.

Zdaniem Marii Molickiej, autorki wielu opowieści terapeutycznych, „bajki pozwalają dziecku uwierzyć w sukces, kompensują potrzeby i łagodzą deprywacje, odciążają małego odbiorcę, spełniają zatem funkcję relaksacyjną i socjalizacyjną”. Dokonała ona także podziału bajek w bajkoterapii. Ze względu na zakres działania, cel i rodzaj problemu, których dotyka, podzieliła je na bajki:

– relaksacyjne- uspokojenie, wyciszenie dzieci,

– psychoedukacyjne – wprowadzenie pozytywnych zmian w zachowaniu i emocjach dzieci,

– psychoterapeutyczne –pokonywanie trudnych sytuacji lękotwórczych u dzieci.”

W Polsce Ogólnopolski Dzień Biblioterapii obchodzony jest 14 listopada.

Z tej okazji w dniach 14 -15 listopada Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu organizuje  Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczną ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Jest to już III edycja, konferencja będzie miała charakter warsztatowo – szkoleniowy i uświetni obchody 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Będzie ona okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania elementów biblioterapii w edukacji czytelniczej. Ma ona na celu ukazanie walorów terapeutycznych czytanych książek w drodze do zrozumienia siebie i innych. Więcej informacji na stronie : http://Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Biblioterapia-el-poder-de-un-libro-sobre-tu-cerebro

 

http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/z-warsztatu-biblioterapeuty/polecane-publikacje-2017

http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/archiwum/220-iodb

IMCh, AN