W którym kraju najwięcej bibliotek przypada na 100 tysięcy mieszkańców? Otóż u naszych sąsiadów, w Słowacji – 138 bibliotek. A następne na liście mikroskopijne Palau – 113, Finlandia –  110, Białoruś – 107, Łotwa – 96, Czechy – 91, Ukraina – 86. Na dopiero 62 miejscu znalazło się USA z 30 bibliotekami przypadającymi na 100 tys. mieszkańców.

Jak wygląda sytuacja w Polsce?  Na koniec 2015 r. było u nas 9 710 bibliotek (wg raportu o stanie bibliotek), a ludność Polski  to 38,4  mln (2016, GUS). A więc jest to ok. 26 bibliotek na 100 tys. mieszkańców i dalekie miejsce w tym rankingu. I niestety, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba bibliotek w Polsce stale się zmniejsza.

Na podstawie danych z OCLC i World Bank infografikę „Najlepsze kraje dla miłośników książek” przygotowała amerykańska uczelnia Syracuse University’s School of Information Studies. Grafika pokazuje nie tylko 20 najlepszych, ale i najgorszych pod tym względem krajów, z najmniejszą liczbą bibliotek w stosunku do liczby mieszkańców. Twórcy wykresu uważają, że biblioteki to nie tylko książki. Biblioteki odgrywają integrującą rolę w społecznościach. Prowadzą szkolenia dla bezdomnych w zakresie umiejętności czytania i pisania, oferują cenną przestrzeń spotkań dla mieszkańców i zapewniają dostęp do zasobów edukacyjnych.

Istnieje silna dodatnia korelacja między rankingami bibliotek a wskaźnikami rozwoju, takimi jak Indeks Edukacji mierzony w ONZowskim Programie Rozwoju.

https://ischoolonline.syr.edu/blog/best-countries-book-lovers/

Twórcy infografiki – Syracuse University’s School of Information Studies master of information management program – zachęcają tych, którzy wierzą w moc sprawczą bibliotek wpływającą na zmiany życia społeczeństw, do dzielenia się infografiką na swoich stronach.

https://ebookfriendly.com/countries-most-fewest-libraries-infographic/

https://ischoolonline.syr.edu/blog/best-countries-book-lovers/

http://lustrobiblioteki.pl/2016/10/raport-stan-bibliotek-polsce-2015-roku/

MM

Reklamy