Historia tworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT rozpoczęła się już  w 2001 r. kiedy powstało Centrum NUKAT. 21 października 2002 nastąpiło oficjalne otwarcie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W dalszych miesiącach przyłączały się do Centrum NUKAT  kolejne biblioteki polskie, które na zasadzie współkatalogowania  przyczyniły się do powiększenia zasobów  bazy NUKAT.

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej uczestniczy w pracach NUKAT od 2005 r.

W dniach 13.11.2017-14.11.2017 odbyło się zorganizowane  przez Centrum NUKAT „Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT, Grupy  Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych oraz Zespołu Konsultacyjnego KABA”.

Z okazji istnienia już od 15 lat Katalogu Centralnego NUKAT  podczas spotkania  dokonano podsumowania  jego działalności, począwszy od 2002 r.

W efekcie prac: scalono bazy NUKAT o katalogi lokalne 30 bibliotek, o 292 tys. rekordy bibliograficzne. W 2017 r. zaczęto się przygotowywać do wprowadzenia standardu RDA. Wydano także Format MARC 21 dla książki oraz starego druku. W 2018 r. ma się ukazać Format MARC 21 dla rękopisów,  autorką jest p. Krystyna Sanetra. Będą się także odbywać bezpłatne szkolenia on-line dla katalogerów w zakresie katalogowania rękopisów.

fot. M. Wornbard

We wrześniu 2017 r. na spotkaniu Dyrektorów bibliotek zastanawiano się  nad posadowieniem  NUKAT w systemie tzw. trzeciej generacji. Przetestowano platformy ALMA (Exlibris) oraz  SIERRĘ. Na razie nie podjęto decyzji, który z nich będzie brany pod uwagę. Rozważano również zastosowanie systemu Open-Source.

Dokonano porównania zbiorów polskich Biblioteki Narodowej ze zbiorami NUKAT. Okazało się, że w NUKAT znajduje się więcej zbiorów polskich niż w BN, prawdopodobnie z powodu różnorodności polityki gromadzenia.

Realizuje się prace dotyczące  uzupełniania rekordów bibliograficznych w numery ISNI oraz VIAF. Biblioteki współpracujące z NUKAT zostaną włączone do prac związanych z usuwaniem złych linków w polu 856.

Omówiono szereg zasad zgodnych z zasadami RDA przy opracowywaniu zbiorów, które będą obowiązywały od 2018 r. Wspólne zasady dotyczące RDA będą również wprowadzone podczas opracowywania innych formatów  dokumentów, których formaty z elementami RDA nie zostały jeszcze opublikowane. Poruszono też zagadnienia związane z transliteracją zbiorów i prac związanych z językiem haseł przedmiotowych KABA. Podczas dyskusji obiecano, że w przyszłości zostaną podłączone linkowania zawierające przykłady wypełniania danych pól zgodnie z zasadami RDA.

W drugim dniu spotkania uczestniczyły: mgr Małgorzata Wornbard, mgr Małgorzata Kapica oraz mgr Małgorzata  Szymańska, która wzięła udział w spotkaniu Grupy  Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych w zakresie Formatu MARC 21 dla dokumentu elektronicznego. Po spotkaniu przekazane zostały bibliotekarzowi systemowemu BG PW zalecenia porządkowe dla katalogerów, które pomogą usprawnić procedowanie rekordów i przyspieszą ich zatwierdzanie.

MK

Reklamy