Wśród listopadowych wydarzeń  w bibliotece cyfrowej Europeana  – rozstrzygnięcie konkursu na obrazek związany ze zbiorami bibliotek cyfrowych – GIF IT UP 2017. Zwycięzcami  spośród ponad 150 pomysłowych i zabawnych propozycji animowanych gif’ów  zostali Kristen Carter i Jeff Gill z Los Angeles w Kalifornii, którzy wykorzystali materiały źródłowe z Biblioteki Miejskiej w Lyonie. Obrazek jest dostępny na licencji CC BY-SA.

Miłośników muzyki zainteresuje z pewnością nowa wystawa „Muzyka i mechanika” . Jest  ona okazją, nie tylko do wyszukiwania  różnych rodzajów automatów muzycznych ze zbiorów  Europeany, ale także do zauważenia związków między obsługiwanymi ręcznie lub akustycznymi instrumentami,  a instrumentami mechanicznymi.

The phonoliszt violina, by Hupfeld – Rönisch (from the Musée de la Musique Mécanique, CC BY-NC-SA)

 

Zainteresowani historią rodów królewskich z przyjemnością obejrzą Royal Gallery, kolekcję  obrazów ze zbiorów Rijksmuseum, przedstawiających rodziny królewskie z Europy (głownie z dynastii Oranje-Nassau), na przestrzeni wieków.

William II, Prince of Orange, and his Bride, Mary Stuart Dyck, Anthony van, Willem II (prins van Oranje)

Użytkownicy Europeany mogą wziąć udział w badanie ankietowym w związku z publicznymi konsultacjami i badaniami prowadzonymi przez Komisje Europejska w sprawie roli Europeany w zapewnieniu dostępu cyfrowego, widoczności i wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego.

Rok 2018 ogłoszony został  Europejskim Rok Dziedzictwa Kulturowego. Szereg planowanych wydarzeń i działań w Internecie i całej Europie ma zachęcić obywateli europejskich do zrozumienia przeszłości i wyobrażeń przyszłości w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, wzmacniając poczucie przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej.
Europeana ogłasza swoje wsparcie i zaangażowanie w tym przedsięwzięciu, zwracając uwagę na to, co UE może zrobić dla ochrony dziedzictwa kulturowego, cyfryzacji, infrastruktury, badań i rozwoju umiejętności w tych obszarach.

W listopadzie zorganizowano szereg ciekawych imprez w drugiej edycji projektu TuEuropeana, poświęconych propagowaniu i wykorzystywaniu materiałów archiwalnych zgromadzonych w Europeanie. Wśród działań edukacyjno informacyjnych w Polsce zorganizowano między innymi serię webinariów dotyczących prawa autorskiego w udostępnianiu zbiorów on-line oraz opisujących Europeanę. Fascynatów historii i zagadek zainteresują na pewno warsztaty TuEuropeana – Transcribathon – dwudniowe wydarzenie polegające na wyszukiwaniu prawdziwych, opisanych na kartkach pocztowych lub w listach historii z lat 1914-1918. W warsztatach odbywających się 1-2 grudnia w siedzibie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, wykorzystane ma być internetowe narzędzie Transcribathon, pozwalające na transkrypcję, opisywanie i oznaczanie geograficzne ukrytych skarbów kolekcji Europeana 1914-1918. Europeana Transcribathon 1914-1918 to inicjatywa crowdsourcingowa stworzona przez Fundację Europeana, służąca do transkrypcji i opisu unikalnych, dotychczas niepublikowanych, materiałów archiwalnych zgromadzonych podczas zbiórek od osób prywatnych w różnych miejscach w Europie. Wynikiem tej inicjatywy ma być stworzenie cyfrowego zapisu tekstów pisanych znajdujących się w kolekcji Europeana 1914-1918. Współorganizatorami wydarzenia jest Narodowy Instytut Audiowizualny, Fundacja Europeana, Facts and Files oraz PCSS.

A na koniec zapowiedź grudnia – każdego grudniowego dnia można odkryć fragmencik dziedzictwa kulturowego  w kalendarzu adwentowym (klikając w obrazek w podlinkowanej wersji).

http://woobox.com/3dgfcd

Źródła:

http://www.nina.gov.pl/projekty/tu-europeana/

http://blog.europeana.eu/

http://blog.europeana.eu/2017/11/winners-of-gif-it-up-2017/

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/europeana?utm_source=Europeana

https://www.facebook.com/Europeana/photos/

MM