planowanie
https://pixabay.com

Kiermasz Świąteczny Politechniki Warszawskiej

Od 30 listopada do 2 grudnia, Warszawa. 11 bożonarodzeniowych domków, świąteczne specjały, rękodzieło i specjalne gadżety Politechniki Warszawskiej. A wszystko łączy jeden, szczytny cel – stypendia dla zdolnych studentów PW. Zapraszamy na trzecią edycję Kiermaszu Świątecznego Politechniki Warszawskiej… https://www.pw.edu.pl/Kalendarium/Kiermasz-Swiateczny-Politechniki-Warszawskiej2

IX Konferencja KBW – Rola biblioteki w środowisku lokalnym

1 grudnia 2017, Wrocław. Konferencja, jak sama nazwa mówi, poświęcona będzie roli bibliotek w środowisku lokalnym. W pierwszej części omawiane będą biblioteki szkół wyższych, natomiast w drugiej kolejności biblioteki publiczne i pedagogiczne… http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/program-ix-konferencji

Bibliotekarstwo polskie u progu odzyskania niepodległości: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017

1 grudnia, Warszawa. Seminarium z cyklu „Czytanie łączy pokolenia” pt. „Bibliotekarstwo polskie u progu odzyskania niepodległości: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917 – 2017”… http://www.sbp.pl/artykul/?cid=19561&prev=383

XI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś”

5 grudnia, Katowice. Proponowane tematy: ochrona zbiorów w ujęciu historycznym; regulaminy udostępniania zasobów jako narzędzia ich ochrony; ochrona i bezpieczeństwo zasobów – aspekty prawne i normalizacyjne; programy ochrony zasobów tradycyjnych i cyfrowych w kraju i za granicą; systemy znakowania zasobów. Ekslibrisy, superekslibrisy, kody kreskowe, RFID itp. Zgłoszenia można przesyłać mailowo: knb.ibin@us.edu.pl do 19 listopada 2017 roku … http://www.kni.ibin.us.edu.pl/ochrona-i-bezpieczenstwo-zasobow-archiwalnych-bibliotecznych-muzealnych-galerii-i-innych-instytucji-kultury-i-nauki-dawniej-i-dzis/

Wykład: Spin-offy i startupy w nauce

5 grudnia, Warszawa. W ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania 5 grudnia 2017 r. zostanie wygłoszony wykład pt. „Spin-offy i startupy w nauce”, który poprowadzi dr hab. Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego… https://www.pw.edu.pl/Kalendarium/Wyklad-Spin-offy-i-startupy-w-nauce

Warsztaty „Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii”

7 grudnia, Warszawa. Przedmiotem warsztatów jest analiza zjawiska ewolucji dotyczącej przygotowania i udostępniania książek elektronicznych. Podczas spotkania zostaną przedstawione problemy odnoszące się do roli e-booków we współczesnym świecie edukacji, kultury i nauki, ich funkcjonowania w świecie konwergencji mediów i rzeczywistości sieci drugiej generacji, ale także mobilności urządzeń i multimedialnych treści. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie problemów dotyczących zmian książki elektronicznej w kontekście rozwoju sieci internetowej, mobilności, ale także interaktywnych możliwości wykorzystania tych dokumentów przez bibliotekarzy i czytelników… http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19319

Dzień Księgarza

13 grudnia, Polska. Dzień Księgarza

Mierzenie siły oddziaływania instytucji kultury – Europeana Impact Playbook – TuEuropeana

13 grudnia, webinarium. Celem tego webinarium będzie przedstawienie narzędzia opracowanego przez Fundację Europeana (Europeana Impact Playbook), które ma wspierać instytucje kultury w mierzeniu szeroko rozumianego wpływu podejmowanych przez nie działań, w szczególności tych związanych z udostępnianiem zbiorów online… https://www.youtube.com/watch?v=IQ7i3T___DU

Wprowadzenie do Europeany – TuEuropeana

15 grudnia, webinarium. Celem webinarium będzie przedstawienie możliwości jakie daje użytkownikom końcowym oraz sposoby współpracy instytucji kultury z tym portalem i z międzynarodową siecią Europeana…  https://www.youtube.com/watch?v=AEVgk_nY08o

 

 

Redakcja Blog