Liczba publikacji w Bibliotece Cyfrowej PW przekroczyła w grudniu 7 tysięcy.

Wśród udostępnionych w tym roku obiektów znalazły się roczniki czasopism międzywojennych,: Przegląd Teletechniczny, Przegląd Elektrotechniczny, Dom Osiedle Mieszkanie, Spawanie i Cięcie Metali oraz  Biblioteka Warszawska z lat 1873-75. Zainteresowanych historią telekomunikacji, rozwojem telefonii i radiofonii w latach 30. zaciekawią z pewnością artykuły w Przeglądzie Teletechnicznym np. takie, jak: Ruch telegraficzny abonentowy za pomocą dalekopisów (PT 1934 nr 7, s. 215), Przenośne nadajniki telegrafii obraz­kowej (nr 12, s.384), Badania psychotechniczne telefonistek w Centrali międzymiastowej w Warszawie (nr 7, s. 217), Kablowanie i automatyzacja sieci pocztowych a obrona narodowa (nr 9, s. 275). Rozwój telefonów automatycznych w Niemczech  (nr 3, s. 95), Instalacja zegarowa w Obserwatorium Aerologicznym P.I.M.  w Jabłonnie (nr 2, s. 52).

Przegląd Teletechniczny 1934 nr 7 – urządzenie do badania reakcji na sygnały świetlne

W czasopiśmie „Dom Osiedle Mieszkanie„, miesięczniku Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej można znaleźć wiele informacji na temat międzywojennego budownictwa mieszkaniowego, projekty osiedli, mieszkań, wyposażenia wnętrz, wzornictwa, zagospodarowania zieleni.

Dom Osiedle Mieszkanie 1935 nr 11 – z kącika meblarskiego

Znaczną część tegorocznych publikacji stanowiły fotografie architektury sakralnej i maszynopisy z okresu 1944-1970 zdigitalizowane w ramach zadania projektowego „Kolekcja specjalna z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki w zbiorach bibliotek PW”, dofinansowanego w programie DUN (Działalność upowszechniająca naukę). W Bibliotece Cyfrowej znalazła się część fotografii i maszynopisów, należąca do tzw. domeny publicznej, co umożliwiło udostępnienie jej w sieci otwartej. W ramach projektu zdigitalizowano 1300 fotografii, 200 slajdów architektury sakralnej oraz ponad 1250 maszynopisów z lat 30-90. XX wieku, dotyczących architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie zeskanowane w projekcie obiekty tworzą udostępnioną lokalnie Cyfrową Kolekcję Zbiorów Specjalnych, którą można przeglądać na terminalu na II piętrze w Wolnym Dostępie.

W Bibliotece Cyfrowej PW w Kolekcji Ikonografia udostępniono  cyfrowe wersje plakatów z wystaw zorganizowanych w Bibliotece Głównej:

Opublikowane zostały też dwie bibliografie, opracowane w związku ze 150. rocznicą urodzin wielkiej uczonej: Piśmiennictwo Marii Skłodowskiej-Curie – zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji oraz Zestawienie bibliograficzne prac poświęconych Marii Skłodowskiej-Curie.

Plakat z wystawy „Wisła w zbiorach BGPW”

Wśród najcenniejszych zdigitalizowanych w tym roku dokumentów udostępniono w Bibliotece Cyfrowej  kilkanaście starych druków, m.in. podręcznik Etienne Bezout z 1891 r. – Nauka matematyki do użycia artyleryi francuzkjey. T. 1 zawiéraiący w sobie fundamenta arytmetyki i jeometryi  oraz książka Piotra Świtkowskiego z 1793 r. – Budowanie Wieyskie : Dziedzicom Dobr Y Possessorom toż wszystkim iakążkolwiek zwierzchność po wsiach y miasteczkach maiącym do Uwagi y Praktyki podane.

rysunek z „Budowanie wieyskie…”

Kolekcję Varsaviana wzbogaciły m.in. takie pozycje, jak: Wiliama Lindley’a „Proekt kanalizacii i vodosnabženiâ goroda Varšavy” z 1879 r. , Dyaryusz zgromadzen mieyscowego miasta Warszawy y wydziałowego miast Rzeczypospolitey wolnych Xsiestwa Mazowieckiego[..} z 1791 r., Projekt drogi pod rzeką Wisłą dla połączenia Warszawy z Pragą (1828 r.).

Dla studentów Inżynierii chemicznej polecamy dwa zdigitalizowane skrypty: „Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej” oraz Podstawowe procesy przemysłu chemicznego„.

Zapraszamy do Biblioteki Cyfrowej PW.

MM

Reklamy