Jakiś czas temu pojawił się pomysł na publikację pod roboczym tytułem „Biblioteka Główna PW w oczach pracowników”. Celem publikacji byłoby  upamiętnienie 20 lat (a może 22 lat) z ostatniego okresu w historii Biblioteki Głównej (poczynając od 1995 r.), ludzi, zdarzeń, działań. Był to czas związany z błyskawicznymi zmianami technologicznymi i rozwojem Internetu, mającymi znaczący wpływ na rolę i sposób działania biblioteki.

Wcześniejsza historia Biblioteki została przedstawiona w publikacji Haliny Rzeszut  „Zarys historii Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej” z 2008 roku. Książka (dostępna w BCPW) obejmuje okres od początków, czyli od 1826 do 1995.

Nowej publikacji chcemy nadać inną formułę, nie tylko suche fakty zaczerpnięte z dokumentów, ale przede wszystkim żywe relacje bibliotekarzy, pracowników biblioteki, ich wspomnienia, opisy sytuacji, zdarzeń, wyzwań pracowych, ludzi. `Jest to moment, w którym, jako społeczność biblioteki, możemy jeszcze zebrać pamiątki z tych dwudziestu paru lat w postaci zdjęć, notatek, relacji pisemnych, wypowiedzi upamiętniających ten okres.

Dokonuje się zmiana generacyjna. Znaczna część długoletnich pracowników już odeszła na emeryturę, część odejdzie niebawem. Chcemy dać świadectwo pewnej ciągłości, bez której nie będzie pełnej tożsamości biblioteki i przekazać młodym bibliotekarzom doświadczenia z okresu transformacji technologicznej, ale i też społeczno-politycznej i kulturowej, okresu zmagań na wielu polach, z którymi nasi pracownicy potrafili sobie poradzić.

Zachęcamy do przejrzenia własnych archiwów, fotografii, zapisków lub publikacji. Dokumenty papierowe zeskanujemy, a elektroniczne wykorzystamy w publikacji. Autorami będą wszyscy bibliotekarze (aktualni czy byli pracownicy), którzy włączą się w tę akcję, przekażą materiały, opiszą lub opowiedzą nam o swoich doświadczeniach lub ważnych wydarzeniach, ludziach, pracownikach lub „charakterystycznych” użytkownikach. Przyjmujemy ramy czasowe 1995-2015, ale oczywiście wspomnienia mogą dotyczyć też lat wcześniejszych, szczególnie jeśli chodzi o opis pierwszych lat pracy czy wspomnień o pracownikach.

fot. G. Kiwała

Proponowane tematy:

  • Moje w Bibliotece początki – pierwsze dni / lata pracy w Bibliotece, pierwsze wrażenia, pierwsze czynności
  • I nastała komputeryzacja i WWW – pierwsze zetknięcia z komputerami i Internetem i dalsze zmagania z nowymi technologiami
  • Sylwetki ciekawych pracowników – wspomnienia
  •  Ważne wydarzenia – konferencje, wystawy, projekty, systemy, rozwiązania, istotne momenty, decyzje
  • My i użytkownicy – problemy, sytuacje, charakterystyczni użytkownicy
  • Zmiany – jak zmieniała się praca, zadania, stanowiska, wymogi, kompetencje, zwyczaje, wizerunek bibliotekarza (jak widzimy się we własnym postrzeganiu, a  jak w oczach użytkowników)
  • I co dalej – jak  wyobrażamy sobie Bibliotekę, jej działania, rolę i  swoją (lub następców) pracę w przyszłości

Kierujemy zaproszenie do zbierania i przekazywania materiałów i relacji przede wszystkim do pracowników z pewnym stażem pracy w BGPW oraz do emerytów, ale zapraszamy też wszystkich innych chętnych do współpracy przy tworzeniu publikacji.

I przypominamy – czy publikacja w ogóle powstanie zależy od nas – pracowników Biblioteki. Może warto poświęcić trochę czasu, żeby przeszukać gromadzone w szufladach dokumenty papierowe czy elektroniczne, fotografie, żeby zachować ślad własnej działalności, wysiłków, pomysłów, pracy – poświęconych tej Bibliotece.

Wszystkich, którzy chcą włączyć się w zamierzenie prosimy o kontakt do jednej z osób: M. Wornbard, M. MIller, J. Kamińska (adresy dostępne na stronie Biblioteki)

MM, MW

 

Reklamy