Krótkie podsumowanie – co wydarzyło się w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej w 2017 r.

W ramach projektu „Rozwój oprogramowania OMEGA-PSIR” w czerwcu 2017 została zaimplementowana nowa wersja oprogramowania Bazy Wiedzy. Przeprowadzone prace miały na celu unowocześnienie interfejsu systemu. Wprowadzono zmiany, które umożliwiły   przejście na nowszą wersję bibliotek GUI i serwera aplikacji JBoss.  W związku z potrzebą ustandaryzowania wyglądu strony Bazy Wiedzy zgodnie ze stronami PW oraz BGPW został stworzony  w systemie Joomla nowy, „kafelkowy”  układ strony BWPW. Zaadaptowano też ekrany do wymogów urządzeń mobilnych. Prace programistyczne realizował zespół Instytutu Informatycznego WEiTI.  Przed wdrożeniem nowej wersji bazy przeprowadzono testy systemu OMEGA-PSIR z nowymi funkcjonalnościami i w nowym układzie graficznym. W testowaniu wzięli udział pracownicy Biblioteki Głównej i wybrani redaktorzy wydziałowi. Pracownicy BG uzupełnili również  aktualnymi informacjami nową stronę BWPW.

W końcu sierpnia nastąpił import danych do do PBN-MS. Przekazywaniem danych (1350 publikacje z 2017 r. – stan na dzień 30 czerwca) zajmował się Oddział ds. Bazy Wiedzy.

A tak wygląda Baza Wiedzy 2017  w liczbach kliknij na obrazek :

bwpw2ma tu większa wersja Infografiki)

Opracowane zostały nowe raporty:

Wykaz autorów zawierający następujące dane: nazwisko i imię pracownika, afiliacja, stanowisko, aktualny status, dyscyplina wiodąca, liczba punktów, liczba punktów JCR, liczba punktów z listy B , liczba publikacji, Impact  Factor.

Raport do awansu zawodowego (w końcowej fazie opracowania): Dane autora, Uzyskane tytuły zawodowe, stopnie naukowe, Dziedzina nauk . Dyscyplina naukowa, Dorobek naukowy i publikacyjny, konferencje międzynarodowe, konferencje krajowe, inne prace twórcze (projekty, wdrożenia, Podręczniki i skrypty, ogółem, Funkcje pełnione z wyboru w PW i poza Uczelnią, Inne istotne elementy dorobku świadczące o pozycji naukowej, które mogą być uwzględnione przy ubieganiu się w przyszłości o tytuł naukowy profesora, w tym wskaźniki bibliometryczne, opracowane recenzje, komitety naukowe konferencji, PAN, towarzystwa naukowe, staże, rady programowe, doświadczenie organizacyjne, funkcje z wyboru itp.

Inne uzupełnienie i udogodnienia wprowadzone w Bazie Wiedzy to m.in.:

  1. Uzupełnienie opisu czasopism o dane wskaźników Impact Factor od roku 2006
  2. Zamieszczenie w opisie czasopism danych dotyczących polityki wydawców prezentowanej w serwisie Sherpa-Romeo
  3. Uzupełnienie dyscypliny naukowców w profilu autora
  4. Import przez DOI bezpośrednio na formularzach artykułów i książek

ML, MM

Reklamy