Od 18 grudnia ruszył system wypożyczeń międzyuczelnianych BiblioWawa. Projekt powstał dzięki współpracy bibliotek warszawskich uczelni wyższych, które od tej pory oferują możliwość obopólnego wypożyczania książek znajdujących się w ich zbiorach.

Z usługi mogą korzystać:

 • studenci stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej, np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
 • słuchacze studiów podyplomowych;
 • pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Aby skorzystać z możliwości wypożyczania książek z innych bibliotek należy osobiście zgłosić taką potrzebę w bibliotece macierzystej (czyli bibliotece jednostki, której jest się studentem). Uprawnienia do korzystania z poszczególnych bibliotek nadawane są za pomocą internetowego Systemu Rozliczeń. Po zarejestrowaniu się do systemu, czytelnik ma możliwość aktywacji konta w poszczególnych bibliotekach uczestniczących. Szczegółowe zasady wypożyczeń określone są w regulaminach bibliotek uczestniczących.

Podczas zakładania konta w systemie BiblioWawa czytelnik musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • Elektroniczna Legitymacja Studencka;
 • Elektroniczna Legitymacja Doktoranta;
 • Elektroniczna Legitymacja Pracownika;
 • Warszawska Karta Miejska w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów.

Rejestracja w systemie jest bezpłatna. Opłatą może być objęte aktywowanie indywidualnego konta bibliotecznego, wysokość tej opłaty określają cenniki i regulaminy poszczególnych bibliotek uczestniczących.

Lista bibliotek uczestniczących w Systemie Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa):

 • Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej
 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Po więcej informacji można zajrzeć na stronę http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/index.php

MŁ, AN

 

Reklamy