Rozpoczynamy rok 2018 bloga BGPW na nowej platformie. Blog BGPW działa już od 2008 r. W związku z zamknięciem serwisu blog.pl zmuszeni zostaliśmy do poszukania nowej lokalizacji i posadowienia bloga pod nowym adresem.

Archiwum zostało przeniesione do nowej wersji.

Zapraszamy wszystkich, stałych i nowych użytkowników do czytania naszych wpisów poświęconych Bibliotece Głównej PW, Politechnice Warszawskiej, bibliotekom naukowym, uczelnianym, bibliotekom cyfrowym, bibliotekom jako takim, bibliotekarzom, czytelnictwu, repozytoriom, bazom wiedzy, otwartemu dostępowi, nowym technologiom ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji, a także takim tematom jak historia książki, edytorstwo i wydarzenia kulturalne związane z książkami, literaturą, dziedzictwem kulturowym.

MM

Reklamy