W styczniu Biblioteka Główna PW zaprasza na dwie wystawy.

Wystawa „Skarby Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Zbiory Specjalne” prezentowana jest od 22-26.01.1018 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Na planszach pokazano m.in. prace Adama Wiktora Kolitowskiego (1878-1972), studenta Instytutu Politechnicznego, późniejszego dyrektora Stacji Pomp przy ulicy Czerniakowskiej a zarazem założyciela i kustosza Muzeum Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Są to rysunki barwne i monochromatyczne, które zachowały się w bardzo dobrym stanie, mimo że upłynęło ponad 100 lat od ich powstania. Można również na nich zobaczyć, jak kiedyś chroniono przed plagiatami przy zaliczeniu pracy na studiach. Pozostałe plansze ukazują księgozbiór historyczny a wśród nich m.in. najstarszą pozycję w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej z 1545 roku : „ Il primo libro d’architetture, di Sabatiano Serlio Bolognese „ czy też rękopisy i maszynopisy jak np. praca Heleny i Szymona Syrkusów z 1942 roku o Osiedlu WSM Rakowiec jak i zdjęcia (m.in. lotnicze i z konkursów architektonicznych) oraz slajdy od lat czterdziestych do siedemdziesiątych XX wieku, często obrazujące obiekty, których już nie ma. Plakaty można też obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej PW.

Na planszach zostały zaprezentowane tylko niektóre z ciekawych zbiorów, które znajdziemy w Bibliotece PW Oddziale Zbiorów Specjalnych w Gmachu Głównym. Wystawa prezentowana była również w Pałacu Staszica w Warszawie. Merytorycznie plansze opracowały Teresa Gumołowska, Joanna Kamińska i Hanna Zdunek z Oddziału Zbiorów Specjalnych, graficznie Dorota Wojnowska.

fot. T. Gumołowska

Wystawa fotograficzna „Warszawa z cyklu poszukiwania”, której organizatorami są Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej i Fundacja Fotografia dla Przyszłości to prezentacja zdjęć wykonanych przez słuchaczy pracowni fotograficznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej prowadzonej pod kierunkiem Małgorzaty Dołowskiej. Pokazują one różnorodny obraz miasta z 2014 roku, wieżowce , parki, stare i nowe obiekty, zdjęcia z lotu ptaka  czy też scenki z życia miasta. Wystawę można obejrzeć na I piętrze w korytarzu bibliotecznym.

Prezentowaną w grudniu wystawę plakatową „Wisła w zbiorach Biblioteki Głównej PW” można jeszcze obejrzeć w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki. Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz w Bibliotece Cyfrowej PW.

TG, MM

Reklamy