Biblioteki, publiczne, naukowe korzystają z mediów społecznościowych nie od dziś. Bibliotekarze są otwarci na nowe technologie i potrafią z nich korzystać.  Jaką i czy ważną  rolę w działaniach bibliotek pełnią media społecznościowe – badaniem tej kwestii zajęła się, we współpracy z WebJunction, TechSoup globalna platforma zapewniająca wsparcie dla organizacji charytatywnych i bibliotek. Wyniki ankiety przeprowadzonej w ponad 300 bibliotekach w USA opracowano w postaci infografiki.

Pytania dotyczyły  czasu spędzanego przez biblioteki (osoby prowadzące oficjalne profile)  w mediach społecznościowych, liczny ich obserwatorów, znajomych oraz  częstotliwości umieszczania postów.

Częstotliwość korzystania z poszczególnych mediów https://ebookfriendly.com/how-libraries-use-social-media-infographic/libraries-and-social-media/

Wyniki badania pokazały, że  44% procent bibliotek publikuje codziennie na Facebooku, a 25% na Twitterze. Ponad połowa ankietowanych bibliotek (56%) spędza do 5 godzin tygodniowo w mediach społecznościowych.

Najczęściej wykorzystywane przez biblioteki media społecznościowe to: Facebook, Twitter i Instagram.

Główne działania bibliotek w mediach społecznościowych to umieszczanie wpisów o bieżących wydarzeniach, zdjęć, informowanie  o swoich usługach, kolekcjach i wspieranie innych bibliotek.

http://forums.techsoup.org/cs/community/b/tsblog/archive/2017/10/12/how-libraries-use-social-media.aspx

Pełna infografika dostępna jest:tutaj.

Media społecznościowe od pewnego czasu  pełnią istotną rolę jako środek komunikacyjny i element strategii promocyjnej  w bibliotekach na całym świecie. Sytuacja w bibliotekach akademickich pod tym względem wygląda podobnie. Janina Przybysz i Paweł Pioterek z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w pracy „Media społecznościowe w służbie bibliotek” (2015)  przedstawili wykorzystanie mediów społecznościowych w wybranych bibliotekach akademickich. Wybrano i opisano tylko te serwisy, które autorzy uznali za często wykorzystywane: Facebook, Twitter, Google+ i YouTube. Na 10 wybranych bibliotek szkół wyższych – wszystkie 10 używa Facebooka,  Twittera wykorzystują 4, a tylko 2 stosowały YouTube. Autorzy stwierdzili, że informacje zamieszczane na FB mają proste treści, służące przekazywaniu najbardziej aktualnych wiadomości. Publikowane są także informacje o spotkaniach autorskich, wystawach i innych imprezach kulturalnych organizowanych przez biblioteki. Twitter wykorzystywany jest jako narzędzie przekazywania informacji pilnych, krótkich, dotyczących głównie zmian godzin otwarcia, konkursów, akcji i wydarzeń w bibliotekach. Kanał YouTube służy zazwyczaj do promocji wydarzeń związanych z bibliotekami i czytelnictwem oraz odbywających się na terenie bibliotek, także do udostępniania wystąpień konferencyjnych oraz instrukcji korzystania z katalogu i baz danych i szkoleń. Spostrzeżenia te nie odbiegają od sposobów wykorzystywania Facebooka i YouTube w naszej Bibliotece PW, gdzie z powodzeniem wykorzystywano na YouTube filmy instruktażowe wprowadzające nowych użytkowników w tajniki korzystania z zasobów bibliotecznych. Za największą zaletę mediów społecznościowych uznano możliwość nawiązania więzi i relacji z użytkownikami biblioteki, na wiele różnych sposobów (komunikatory, blogi, fora, portale) przy niewielkich kosztach. Podkreślono też, że media społecznościowe pozwalają na prezentację i propagowanie biblioteki oraz rozpowszechnienie informacji o jej zasobach i oferowanych usługach.

Z aktualniejszymi danymi na temat korzystania przez biblioteki, ale tylko publiczne,  można zapoznać się  w Lustrze Biblioteki z lutego 2017 r. – Ranking bibliotek w social mediach 2017.

W rankingu ujęte zostały profile bibliotek publicznych w trzech serwisach społecznościowych: Facebook, Twitter oraz Instagram, a  kryteriami wyboru najpopularniejszych i najaktywniejszych bibliotek były: Facebook: liczba polubień (najmniej 2570), Twitter: liczba obserwujących (najmniej 136), liczba postów (tweetów), Instagram: liczba obserwujących (najmniej 222), liczba postów (zdjęć, wideo). Najwięcej bibliotek publicznych wykorzystuje Facebook. Pierwsze miejsce z liczbą ponad 20 tys. polubień zajęła Biblioteka Narodowa. Drugie miejsce  z liczbą prawie 10 tys. polubień – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Dobrze wypadły dzielnicowe biblioteki publiczne miasta Warszawa – aż 4 w rankingu. Pierwsze miejsce w rankingu  na najbardziej lubianą bibliotekę na Twitterze zajęła MBP w Sopocie (864 obserwujących i 2499 tweetów).

Wydaje się, że media społecznościowe są obecnie jednym z narzędzi komunikacji bibliotek z użytkownikami, stosowanym  powszechnie, od dawna nie są nowością, pełnią swoją uzupełniającą rolę informacyjną, jednakże  nie należy zarówno przesadzać z ich szczególnym znaczeniem dla procesu przekazywania informacji, jak i nie doceniać ich przydatności.

 

Źródła:

https://ebookfriendly.com/how-libraries-use-social-media-infographic/

http://forums.techsoup.org/cs/community/b/tsblog/archive/2017/10/12/how-libraries-use-social-media.aspx

http://lustrobiblioteki.pl/2017/02/ranking-bibliotek-social-mediach/

Click to access 23_Przybysz_Pioterek.pdf

MM