19 lutego minęła jakoś niepostrzeżenie 545. rocznica urodzin wielkiego naszego astronoma z Torunia – Mikołaja Kopernika. Przypomniała o tym Europeana ilustrując informację portretem Kopernika z konwalią w lewej ręce, cyfrową kopią z Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

W notce zacytowano zdanie Mikołaja Kopernika o wiedzy: “To know that we know what we know, and to know that we do not know what we do not know, that is true knowledge”, świadczące o skromności wielkiego uczonego wobec głębi  nauki: Zdawać sobie sprawę z tego, że wiemy, co wiemy, i zdawać sobie sprawę z tego, że nie wiemy, czego nie wiemy – to jest prawdziwa wiedza. Świadomość ogromu wiedzy niepoznanej, charakteryzująca prawdziwie wielkie umysły, jak słynne „wiem, że nic nie wiem” Sokratesa, czy „Wydaje mi się, …”  Einsteina rozpoczynające artykuł prowadzący do narodzin teorii kwantowej, czy „Myślę…” Darwina na początku zapisków, w których wprowadza ideę ewolucji gatunkowej.

Portret Mikołaja Kopernika w Warszawskim Obserwatorium Astronomicznym. Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Warto pamiętać, że w bibliotekach cyfrowych znajduje się wiele dokumentów związanych z Mikołajem Kopernikiem, portrety, artykuły, książki przybliżające postać wielkiego astronoma, a także dzieła jego samego, np.:

De revolutionibus orbium coelestium ; w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej i w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Nicolai Copernici Dissertatio de optima monetae cudendae ratione, anno MDXXVI scripta nunc primum exejus autographo typis vulgata 

w e-bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Skarga Kapituły warmińskiej na Zakon Krzyżacki w Kujawsko Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

List do Albrechta Księcia pruskiego w Kujawsko Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

Obiekty związane z Mikołajem Kopernikiem najprościej odszukać korzystając z wyszukiwarki Europeany lub Federacji Bibliotek Cyfrowych.

 

Źródła:

1.Rovelli, Carlo. Siedem krótkich lekcji fizyki. Warszawa 2017 Oficyna Naukowa

2. https://www.europeana.eu/portal/pl

MM

 

Reklamy