Ukazał się lutowy numer Biuletynu Ebib poświęcony mediom społecznościowym w bibliotekach. Temat komunikatorów i serwisów społecznościowych był poruszany w Biuletynach Ebib wielokrotnie. Nowy numer skupiony jest na problematyce wykorzystania mediów społecznościowych w działalności bibliotekarzy i bibliotek. Wśród artykułów znalazł się też tekst redaktorek naszego bloga podsumowujący 10 lat istnienia bloga BGPW na tle rozważań o rozwoju i zmierzchu blogosfery. Zapraszamy do lektury nie tylko naszego artykułu.

Temat bibliotekarskiej blogosfery podjęła też Aldona Zawałkiewicz z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu opisując polskie blogi bibliotekarskie w latach 2007-2017 i analizując przyczyny wygaśnięcia znacznej grupy blogów prowadzonych przez bibliotekarzy praktyków.

Warto zwrócić uwagę na artykuł dwojga naukowców z Wielkiej Brytanii dr Yimei Zhu i dr. Kingsleya Purdama, przedstawiający wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naukowców z brytyjskich uniwersytetów, dotyczącej wykorzystania mediów społecznościowych w procesie komunikacji naukowej.  Autorzy zwrócili uwagę na możliwości, jakie stworzyły narzędzia oferowane przez media społecznościowe dla otwartej nauki. Rezultaty przeprowadzonych badań, wywiadów i ankiety pokazały, że większość badaczy pozytywnie ocenia możliwości komunikacji społecznościowej w sferze otwartej nauki i udostępniania danych, jednakże obawia się potencjalnych zagrożeń. W badaniu ankietowym pytano o wykorzystanie trzech rodzajów mediów społecznościowych: blogów, Twittera i portali takich, jak Facebook czy ResearchGate.  Co ciekawe, okazało się, że  większość respondentów (70%) nie umieściło nigdy aktualnych informacji o przeprowadzonych  badaniach naukowych  w żadnym z serwisów społecznościowych. Istnieje jednak niewielka grupa (8%) naukowców, która zawsze lub bardzo często umieszcza informacje o badaniach przynajmniej w jednym z mediów społecznościowych. Zwrócono uwagę, że media społecznościowe nie podlegają recenzji i kontroli jakości, co może wiązać się z ryzykiem pojawienia się licznych prac naukowych  o niskiej jakości. Pomimo uwidocznienia takich obaw, ankieta pokazała, że wielu naukowców uważa poszerzenie otwartości nauki za istotne, a nawet za obowiązek obywatelski.

MM

Reklamy