read-open-wood-row-vintage-antique-660394-pxhere.com
https://pxhere.com/en/photo/660394

To już X edycja konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa. W konkursie może wziąć udział każda biblioteka działająca w kraju. Konkurs ma na celu popularyzację działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa w Polsce. Początkowo organizowała go Polska Izba Książki, jednakże od 2009 roku włączony został do programu działań SBP.  Dokumenty przedstawiające aktywność biblioteki, jej kreatywność i konsekwencję w działaniu za cały 2017 rok należy nadsyłać do 9 marca 2018 roku.

Oto kryteria oceny realizacji programu:

  • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez (oceniana odpowiednio do
zasięgu czytelni czego biblioteki)
  • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki)
  • zaangażowanie innych środowisk i organizacji (księgarze, wydawcy,
organizacje pozarządowe, inni partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy
  • formy promocji imprez popularyzujących czytelnictwo (oryginalność i
skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www,
bezpośrednie kontakty, itp.)
  • udział lokalnych mediów w akcjach promocji czytelnictwa organizowanych
przez bibliotekę

Źródła

http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=19753 dostęp dnia 02 luty 2018

IMCh, AN

Reklamy