22 lutego odbyło się w Warszawie, w pięknej słoneczno-zimowej scenerii i przy płynącej w tle Wiśle, spotkanie podsumowujące inicjatywę Roku Rzeki Wisły. Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły – w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle, po pokoju toruńskim w 1466 r., kiedy to Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie i rządy nad całym biegiem rzeki.

fot. M. Miller-Jankowska

Głównym celem Roku Rzeki Wisły była realizacja ciekawych projektów i przedsięwzięć dotyczących kultury, sportu, rekreacji, turystyki, ekologii, o charakterze tak lokalnym, jak i ogólnopolskim.

W obchody włączyła się też Biblioteka Główna PW przygotowując wystawę plakatową „Wisła w zbiorach Biblioteki Głównej PW”, dostępną w grudniu 2017 r. dla odwiedzających Gmach PW, a obecnie, w wersji cyfrowej w Bibliotece Cyfrowej PW. Akcja Biblioteki odnotowana została w oficjalnym katalogu Roku Rzeki Wisły w dziale ‚Wiedza – Popularyzacja’, a także na na plakacie podsumowującym wszystkie działania.

fot. T. Gumołowska

Ogólnopolskie podsumowanie wydarzeń, podziękowanie organizatorom imprez i sympatykom całej inicjatywy, omówienie najważniejszych kierunków i działań w przyszłości, odbyło się na Cyplu Czerniakowskim w Klubie Sportowym Monta. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych i społecznicy wspierający RRW.

fot. T. Gumołowska

Spotkanie odbyło się pod hasłem „A Wisła dalej płynie” i miało po części charakter roboczy. Odbyło się kilka paneli dyskusyjnych, przedstawiano też plany i pomysły na przyszłość. Planowane są nowe wydarzenia, kontynuacja już rozpoczętych,  kolejne pomysły na działania edukacyjne, dla animatorów sportu i kultury, a także rozwój bazy wiedzy, dobrych praktyk i ciekawych pomysłów na witrynie www.rokwisly.pl.

fot. T. Gumołowska

Jako przedstawicielki Biblioteki i autorki wystawy plakatowej miałyśmy okazję i przyjemność wziąć udział w spotkaniu i przekonać się, jak wiele zostało zorganizowanych wydarzeń w ciągu tego roku, pokazujących znaczenie Wisły, jej potencjał i wspierających jej rozwój jako rzeki jednoczącej turystycznie i kulturowo społeczeństwo.

MM

https://www.facebook.com/rokwisly/

http://www.rokwisly.pl/

Reklamy