pexels-photo-572061
https://images.pexels.com/photos/572061/pexels-photo-572061.jpeg?w=1260&h=750&auto=compress&cs=tinysrgb

Pierwszego lutego bieżącego roku wystartowała wyjątkowa wersja znanej już platformy IBUK Libra, o nazwie IBUK Libra Light. Platforma ta została tak zaprojektowana, aby umożliwić osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niepełnosprawnym ruchowo dostęp do publikacji beletrystycznych, naukowych i specjalistycznych. Książki dostępne są w formatach ePUB lub mp3. Serwis IBUK Libra Light przystosowano do  współpracy z urządzeniami, z których korzystają niewidomi, między innymi czytnikiem ekranu NVDA oraz narzędziami takimi, jak linijka brajlowska lub syntezator mowy. Oprócz tego sama strona umożliwia powiększenie czcionki oraz wyświetlanie w różnych wariantach kontrastów, na potrzeby osób z różnymi wadami wzroku. Obecnie na stronie portalu udostępniono prawie dwieście publikacji, nadających się do pobrania i  odtwarzania na własnym sprzęcie. Dostęp do platformy jest możliwy po uzyskaniu kodu PIN. Obecnie jedyną biblioteką, która udostępnia te kody, jest Dział Zbiorów dla Niewidomych przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, mieszczącej się przy ulicy Konwiktorskiej 7 w Warszawie. Aby otrzymać PIN należy przedstawić orzeczenie lekarskie o  niepełnosprawności. Pozwala to na ograniczenie dostępu do platformy jedynie do osób uprawnionych. Oprócz tego pliki ePUB oraz mp3 w automatyczny sposób, przed pobraniem, zostają oznaczone znakami wodnymi z  identyfikatorami czytelników. Pomysłodawcą projektu jest Polska Izba Książki, a  realizacji (na zlecenie Izby Książki) podjęło się Wydawnictwo Naukowe PWN. Projekt sfinansowano dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Platforma IBUK Libra Light powstała na mocy postanowień Traktatu z  Marrakeszu, przyjętego 28 czerwca 2013 r. podczas Konferencji Dyplomatycznej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Traktat dotyczył ułatwienia dostępu do  opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym, słabowidzącym i  innym niepełnosprawnym, mającym trudności z czytaniem tekstu czarnodrukowego. Fakt, iż podjęto decyzję o konieczności wprowadzenia regulacji prawnych sprzyjających niepełnosprawnym w dostępie do książek, był spowodowany realiami, w których jedynie 5% publikacji drukowanych na świecie jest wydawanych w formatach dostępnych dla niewidomych. Traktat z Marrakeszu ma  przynieść pozytywne skutki, dzięki którym niewidomi i  słabowidzący będą mieli możliwość korzystania między innymi z zagranicznych wydań książek i  prasy w ramach dozwolonego użytku. Ma również wpłynąć pozytywnie na zwiększenie liczby wydań publikacji pierwotnie przystosowanych do odbioru przez osoby niepełnosprawne.

Źródła:

http://www.pwn.pl/aktualnosci/start-platformy-ibuk-libra-light dostęp dnia 5 maca 2018 r.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/polska-podpisala-traktat-z-marrakeszu-o-ulatwieniu-dostepu-do-opublikowanych-utworow-drukowanych-osobom-niewidomym-slabowidzacym-i-innym-niepelnosprawnym-4784.php dostęp dnia 5 maca 2018 r.

 

MŁ, AN

Reklamy