W Europeanie nowa wystawa internetowa „‚Visions of War” – poświęcona I wojnie światowej.

Korzystając z materiałów archiwalnych z kolekcji Europeana 1914-1918 i dzieł sztuki przechowywanych w kolekcjach muzealnych, wystawa Visions of War analizuje, w jaki sposób żołnierze i oficjalni artyści wojenni  na froncie zachodnim przedstawiali I wojnę światową  w obrazach, rysunkach, akwarelach i rzeźbie. Wystawa dotyka też w jakiejś mierze życia artystów i żołnierzy, którzy wykonali te prace i bada ich podejście do prezentacji tego trudnego, dramatycznego i wieloaspektowego tematu w sztuce. Wystawa zawiera osobiste artefakty i historie,  przekazywane też przez indywidualne osoby do kolekcji Europeana 1914-1918.

Poniżej obraz francuskiego malarza Henri Morisset’a (1870-1956), członka Société Nationale des Beaux-Arts, znakomitego malarza portretów, pejzaży i martwych natur.  Morisset został zmobilizowany po wybuchu wojny i brał udział w walkach na froncie zachodnim. Jego wojenne doświadczenia znalazły wyraz w kilku obrazach i akwarelach. Samotna postać żołnierza w środku ruin, oceniającego zniszczenia, jest symbolem nieustępliwego ostrzału, który niszczył miasta i wsie w całej Europie.

A soldier in the middle of ruins, 1916, Henri Morisset, Europeana 1914-1918 / Anne-Marie Winsback, CC BY-SA

Partnerami Europeany w tej wystawie były muzea i biblioteki europejskie, m.in.  Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, Pinatkotheken, Monachium, Biblioteka Narodowa Francji, Tate i Biblioteka Miejska w Lyonie. Każdy obraz prezentowany na wystawie jest przypisany i powiązany z jego źródłem.

Uruchomienie nowej wystawy on-line rozpoczyna cykl okolicznościowy, kampanię Europeana 1914-1918 dla upamiętnienia setnej rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej. Poprzez serię wystaw, działań offline, a także publikacji, będzie budowana kolekcja Europeana 1914-1918, rozpoczęta w 2011. Co miesiąc zostanie wyróżniona inna część  kolekcji World War One Europeana. Początek będzie poświęcony Danii i powiązanym z nią wydarzeniom.

W kolekcji Europeana 1914-1918 znajdują się też zdjęcia i inne dokumenty związane z I wojną światową na ziemiach polskich.

Besichtigung des k.k. LIR. 27; Galizien. Fotograf: Kommando Erzherzog Carl.
Inspekcja 27 Pułku Piechoty w Bereznicy (okolice Skierniewic), 2016. Ze zbiorów Osterreichische Nationalbibliothek http://www.bildarchivaustria.at/Preview/4814340.jpg

W maju Muzeum Historii Narodowej w Atenach będzie gościć Transcribathon. Najnowsze informacje o działaniach i wydarzeniach pojawią się w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter). Kampania jest ściśle związana z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

MM

Żródła:

http://blog.europeana.eu/2018/02/artistic-impressions-of-world-war-one-online-exhibition-visions-of-war/

https://www.europeana.eu/portal/pl/collections/world-war-I

https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/visions-of-war

http://www.bildarchivaustria.at

 

Reklamy