czytelnictwo
https://pixabay.com/pl/ksi%C4%85%C5%BCki-czytaj-ksi%C4%85%C5%BCki-literatura-3163563/

Biblioteka Narodowa podała do publicznej wiadomości wstępny raport dotyczący czytelnictwa w Polsce za 2017 rok (pełny raport zostanie przedstawiony w maju 2018). Zgodnie z ustaleniami BN Polacy czytają o 1% więcej niż w roku ubiegłym. Trudno tu mówić o sukcesie, kiedy co najmniej 1 książkę w ciągu roku przeczytało jedynie 38% respondentów. Jednak pozytywne jest to, że po drastycznych spadkach odnotowanych w latach 2004-2008, poziom czytelnictwa wzrósł, choć wciąż nie przekracza 40%. Równie stała jest liczba czytelników intensywnych, czyli takich, którzy przeczytali 7 lub więcej książek w minionym roku i kształtuje się na pułapie 9%. Spośród badanych 6% czyta e-booki. Najwięcej czytają osoby z większych miast, posiadające wyższe wykształcenie i/lub uczące się. Mniej osób rezygnuje z lektury po ukończeniu 60. roku życia. Polacy też częściej czytali książki zakupione przez siebie bądź otrzymane w prezencie.

Co sprawia, że w wolnym czasie sięgamy po książkę? Okazuje się, że ogromny wpływ na praktykę czytelniczą ma otoczenie, w jakim przebywa potencjalny czytelnik. Osoby, które wywodzą się z domów o zaawansowanej tradycji czytelniczej, same również częściej i chętniej spędzają czas z książką w ręku – 82% badanych. Natomiast w domach, w których się nie czyta, procent osób deklarujących czytanie wynosi 13%. Na stopie towarzyskiej jeszcze jaskrawiej przejawia się ta zależność – jedynie 5% z kręgu nieczytającego ma kontakt z książką.

Badanie to wskazało także na zależności, jakie występują pomiędzy zaangażowanym czytelnictwem, a sposobem pozyskiwania informacji o świecie. Wygląda na to, że miłośnicy książek preferują źródła wymagające lektury, wśród których przeważa Internet: 37%, natomiast ci nieczytający bazują głównie na radiu i telewizji: 55%.

Postanowiono też sprawdzić, czy nauczyciele-poloniści, jako grupa specjalnie zaangażowana w kształtowanie preferencji czytelniczych młodego pokolenia, w jakiś szczególny sposób odbiegają od wyników przyjętych dla statystycznego Polaka. Zaskoczenia nie było – poloniści faktycznie czytają zdecydowanie więcej i chętniej, ale również wyróżniają się tym na tle podobnej grupy demograficznej (kobiety, w wieku 25-60 lat, wykształcone, aktywne zawodowo).

Przygotowaniem badania zajął się Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, a realizacją firma Kantar Public. Ankietę zrealizowano na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 3185 osób w grupie od 15. roku życia oraz na próbie celowej 323 nauczycieli-polonistów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wywiady zostały przeprowadzone w domach respondentów metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview), a na próbie polonistów metodą CAPI (w miejscu pracy badanego) lub CAWI (Computer Assisted Interview) z wykorzystaniem tego samego kwestionariusza, przy czym nauczyciele odpowiadali na dodatkowe pytania, które bezpośrednio odnosiły się do ich pracy.

http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/10088/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2017-roku—bez-zmian Dostęp 27 marca 2018

http://www.bn.org.pl/download/document/1521108852.pdf Dostęp 27 marca 2018

http://lustrobiblioteki.pl/2018/03/38-polakow-czyta-ksiazki-stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2017-roku/ Dostęp 27 marca 2018

AN

 

 

Reklamy