Fotografie i  slajdy architektury sakralnej, a  także  maszynopisy,  dotyczące architektury, urbanistyki i gospodarki przestrzennej z lat 30-90. XX wieku  obejrzeć można w Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych, dostępnej na terminalu (Wolny Dostęp, II p.). Dokumenty pochodzą z dawnych zbiorów Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa przekazanych do naszej Biblioteki Głównej. Część ich została zdigitalizowana w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.  Zawartość Cyfrowej Kolekcji to 1300 cyfrowych wersji fotografii i 200 slajdów architektury sakralnej oraz ponad 1250 maszynopisów z lat 30-90. XX wieku, dotyczących  architektury, urbanistyki i tematów z nimi  związanych, takich jak ochrona środowiska naturalnego, demografia, industrializacja, plany zagospodarowania przestrzennego kraju, plany odbudowy powojennej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Fotografie i slajdy przedstawiają obiekty architektoniczne z terenu przedwojennej i obecnej Polski, również te już nieistniejące.

Synagoga drewniana. Widok od północy z roku [1919]. Suchowola http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=6927

Część fotografii i maszynopisów, należąca do tzw. domeny publicznej udostępniona jest w sieci otwartej w Bibliotece Cyfrowej PW (bcpw.bg.pw.edu.pl) w Kolekcji GPiM (Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej).
Wśród najczęściej oglądanych maszynopisów znalazły się takie dokumenty, jak „Opinia o Planie Generalnym Warszawy” z 1946 r., „Zieleń z Wrocławia” z 1951 r. czy „Problematyka małego miasteczka na przykładzie Nowogrodu n/Narwią z 1948 r.

W kolekcji GPiM w Bibliotece Cyfrowej PW można też obejrzeć 14 zdigitalizowanych starodruków polskich, włoskich i francuskich m.in. „Architektura cywilna dla młodzi narodowej” Wacława Sierakowskiego (1796), „Descrizione delle architecture..” Francesca Vendramini Mosca (1779) czy „Opisanie polskich fabryk żelaza” Józefa H. Osińskiego (1782).

Tablica z książki Józefa Hermana Osińskiego „Opisanie polskich fabryk żelaza” (1782) http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=7102

Opisy wszystkich zdigitalizowanych dokumentów są też dostępne w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej.  Do opisów katalogowych wszystkich fotografii i slajdów zeskanowanych obiektów zostały dołączone miniatury. W Katalogu znajduje się również informacja skierowująca do pełnej wersji cyfrowej.

Użytkownicy zainteresowani zarówno  udostępnianymi w Kolekcji obiektami, jak i  innymi zasobami Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,  mogą uzyskać szersze informacje na ich temat w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych (pok. 70, parter).

Cyfrowa Kolekcja Zbiorów Specjalnych będzie sukcesywnie rozwijana o kolejne fotografie i maszynopisy. Zapraszamy do oglądania zasobów Kolekcji w Bibliotece Głównej PW (Wolny Dostęp IIp) lub wybranych dokumentów w Internecie w Bibliotece Cyfrowej PW.

MM

Reklamy