IPday2018-Poster-Landscape-E
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Od 2001 roku Światowy Dzień Własności Intelektualnej obchodzimy 26 kwietnia. Święto ustanowione zostało przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w 2000 roku na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej World Intellectual Property Organization. Ma ono na celu:

  • wskazanie społeczeństwu, jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i wzory wpływają na codzienne życie,
  • uświadomienie społeczeństwu obowiązującego prawa własności intelektualnej i pogłębienie wiedzy na ten temat,
  • wskazanie kreatywności twórców i wynalazców oraz ich wkładu w rozwój społeczeństw na całym świecie,
  • zachęcanie społeczeństwa do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób.

Co to właściwie oznacza – własność intelektualna?? Jest to efekt pracy twórczej człowieka, który ze względu na oryginalność, znaczenie dla kultury, gospodarki i społeczeństwa powinien być bezwzględnie chroniony. Mowa tu o utworach takich, jak film, muzyka, teksty literackie, patenty, znaki towarowe, fotografie, rysunki, malarstwo, ale także, jak się okazuje, posty w social mediach. I pomimo że na pierwszy rzut oka nie kojarzy nam się to wszystko z biznesem i nowoczesnymi technologiami, to właśnie firmy z tych sektorów odpowiadają za tworzenie nowych rynków.

dlonie_pw

Obecnie własność intelektualna stanowi podstawowy kapitał gospodarki opartej na innowacyjności. Co za tym idzie, każdy kraj zmaga się z piractwem polegającym na kradzieży patentów, technologii czy podrabianiu znaków towarowych i to na globalną skalę. Bardzo istotne jest zatem uświadamianie społeczeństwa, jaką rolę odgrywa twórca w procesie tworzenia utworów. Coraz więcej słyszy się o Kampanii Społecznej Legalnej Kultury, której misją jest uświadamianie odbiorców kultury, w jaki sposób korzystać ze wszystkiego, co oferują najnowsze technologie, ale z poszanowaniem twórczości.

Własność intelektualna a własność przemysłowa

własność intelektualna

 

własnopść przemysłowa

Politechnika Warszawska też ma się czym pochwalić, ponieważ w 2012 roku z pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania utworzone zostało „Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej”, którego  głównym zadaniem stało się prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie procesów komercjalizacji i transferu technologii.

Tegoroczna kampania Światowego Dnia Własności Intelektualnej poświęcona jest błyskotliwości, pomysłowości, ciekawości i odwadze kobiet, które napędzają zmiany w naszym świecie i kształtują naszą wspólną przyszłość. Organizacja chce w ten sposób podkreślić, jak ważny jest wkład kobiet na całym świecie w innowacje i kreatywność. Ich niezwykłe osiągnięcia stanowią nieocenioną spuściznę dla młodych dziewcząt, aspirujących do tego, by stać się wynalazczymi i twórczyniami jutra.

Źródła

http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/  dostęp 26 kwietnia 2018

http://prawointernetu.eu/aplikacje/wlasnosc-intelektualna-jak-ja-chronic dostęp 26 kwietnia 2018

http://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim/wlasnosc-intelektualna dostęp 26 kwietnia 2018

http://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/2556,swiatowy-dzien-wlasnosci-intelektualnej-2017  sprawdzić aktualności

IMCh, AN

Reklamy