planowanie
https://pixabay.com

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja, Polska

Tydzień Bibliotek

8-15 maja, Polska. Jest to już  XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło zaproponował Okręg SBP w Opolu brzmi (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek “Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy”

10-11 maja, Gdańsk. Tegorocznym hasłem przewodnim konferencji jest Mobilna biblioteka. Konferencja poświęcona jest szerokim zagadnieniom funkcjonowania współczesnych bibliotek i ośrodków zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych… http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19255

Konferencja „Komiks Niepokorny”

10-11 maja, Poznań. Konferencja ma stanowić otwarte forum dyskusyjne skupiające badaczy zajmujących się różnymi dyscyplinami naukowymi. Organizatorzy zapraszają kulturoznawców, socjologów, psychologów, literaturoznawców, filmoznawców, pedagogów oraz przedstawicieli wszystkich innych dziedzin naukowych. http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1682&Itemid=34

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji” czyli   “Хорошие и плохие соседи”: практики межкультурных коммуникаций,

11-12 maja, Oriechowo-Zujewo (Rosja). Jest to czwarta edycja z cyklu konferencji pod wspólnym tytułem Dobre i złe sąsiedztwa. W przeciągu trzech kolejnych lat Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizował serię konferencji pod wspólnym tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”: „Historia kluczem do rozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich” (2015), „Od konfliktu do współistnienia i współpracy» (2016), „Obcy – nasi – inni” (2017). Współorganizatorem konferencji jest IHiSM UKW w Bydgoszczy. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie analizie sieciowej interakcji dwóch obszarów aktualnej socjo-humanistycznej wiedzy na temat: historii obszarów przygranicznych w zakresie historii lokalnej, a także historii kultury historycznej w dziedzinie historii intelektualnej. … http://dobreizlesasiedztwa.jarmtech.pl/

Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” – biblioterapia II stopnia, Warszawa”

15-16 maja, Warszawa. Dwudniowe warsztaty dla bibliotekarzy nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia z zakresu biblioterapii bądź też mają podstawową wiedzę i doświadczenie w jej wykorzystaniu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej. Program warsztatów nawiązuje do opublikowanych przez MEN priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru literatury dla uczniów niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i borykających się z różnymi problemami i lękami… http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19989

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”

17-18 maja, Bydgoszcz. Konferencja ma na celu podjęcie problemów związanych z ochroną materiałów bibliotecznych w przeszłości oraz wyzwań stojących przed współczesnymi i przyszłymi bibliotekarzami … http://www.ihism.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_historii_stosunkow/konferencje_ihism

Juwenalia 2018

18-19 maja, Warszawa – Politechnika Warszawska

Piknik Edukacyjny PW „Od Mikro do Makro”

19-20 maja, Warszawa. Kolejna edycja Pikniku Edukacyjnego to świetna okazja do odkrywania sekretów nauki, oraz do rozmowy z pracownikami i studentami tworzącymi społeczność akademicką. Uczestnicy pikniku będą świadkami pokazu ogromnych baniek mydlanych. Mali uczestnicy zostaną zachęceni do udziału w kreatywnych zajęciach tworzenia eko-robotów i eko-skarbonek, podczas których nauczą się jak i dlaczego warto wykorzystywać surowce wtórne. W Gmachu Głównym odbędą się  na wykłady skierowane do dzieci i młodzieży organizowane przez Wydziały: Elektroniki i Technik Informacyjnych, Fizyki, Elektrycznym, Chemii, Matematyki i Nauk Informacyjnych…  https://www.pw.edu.pl/Kalendarium/Piknik-Edukacyjny-PW-Od-Mikro-do-Makro

Noc Muzeów na Politechnice Warszawskiej

19 maja, Warszawa. Po raz kolejny Politechnika Warszawska będzie uczestniczyć w programie Nocy Muzeów w Warszawie. Będzie możliwość zwiedzenia PW z przewodnikiem, dostępne będą także specjalne wystawy oraz wyjątkowe wykłady. To już 15. Noc Muzeów w Warszawie. Wydziały też przygotowały niespodzianki na tę okazję … https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Noc-Muzeow-na-Politechnice-Warszawskiej2

Nietypowi użytkownicy bibliotek, Warszawa – szkolenie

21 maja, Warszawa. Szkolenie ma na celu wsparcie pracy bibliotekarza w kontaktach z młodymi czytelnikami dotkniętymi różnymi schorzeniami, jak np. ADHD, dysleksja, dysgrafia oraz zaburzeniami osobowości (nerwica, nadpobudliwość, nieśmiałość, zahamowania psychoruchowe, nieprzystosowanie społeczne itp.). Zdobycie podstawowej wiedzy na temat tych zagadnień pozwoli bibliotekarzowi na zrozumienie zachowania czytelników dotkniętych w/w schorzeniami i na ich właściwą obsługę… http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19990

Warsztaty „Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji”

24 maja, Warszawa. Szkolenie dedykowane jest bibliotekarzom. Warsztaty poprowadzi Adam Zajchowski. Celem szkolenia jest: zmotywowanie i uświadomienie zbieżności celów dla biblioteki i pracowników; zmniejszenie rotacji personelu; scalenie zespołu i usprawnienie wewnętrznej komunikacji; podniesienie zadowolenia czytelnika (także tzw. trudnego klienta) oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu i rozładowanie stresu … http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19999

XVIII Konferencja Naukowa Bibliotek Uczelni Publicznych i Niepublicznych “Biblioteka przyszłości – wyzwania-trendy – zagrożenia”

24-25 maja, Nowy Sącz. Konferencja poświęcona jest przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na utratę stabilności funkcjonowania. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról i zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa. Bibliotekarze oraz pracownicy informacji naukowej bibliotek akademickich, publicznych, pedagogicznych oraz szkolnych będą starali się odpowiedzieć na pytanie jaka powinna być biblioteka przyszłości?http://wsb-nlu.edu.pl/Konferencja_naukowa

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji”

24-25 maja, Szczecin. Od wielu lat w licznych instytucjach przechowujących zabytki piśmiennictwa prowadzone są prace digitalizacyjne, mające na celu udostępnianie zbiorów w postaci kopii cyfrowych. Złożoność problematyki cyfryzacji oraz szybki postęp technologiczny, zmuszają pracowników bibliotek i muzeów do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności w tym zakresie. Planowana konferencja ma na celu przybliżenie problemów, tak praktycznych jak i teoretycznych, które pojawiają się w procesie digitalizacji. Ma stanowić forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk … http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/komunikaty/single/id/986)

 

Redakcja Blog

Reklamy