pexels-photo-256219.jpeg

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego obchodzony jest 17 maja z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ustanowiono go 27 marca 2006 roku po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie.

Wcześniej 17 – tego maja obchodzono Światowy Dzień Telekomunikacji, jednak zdecydowano o zmianie łącząc obie te nazwy w jedną czyli Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Obecnie funkcjonują obie te nazwy.

Z okazji tego dnia na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone między innymi nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Omawiane są również potencjalne zagrożenia spowodowane powszechnym dostępem do mediów elektronicznych. Obchody, dzięki współpracy z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacji, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Fundacją ECDL i CEPIS mają charakter międzynarodowy i  otwarty dla wszystkich. Zapraszamy do zapoznania się z programem http://sdsi.pti.org.pl/index.php/pol/Program.  Nad obchodami w Polsce czuwa Polskie Towarzystwo Informatyczne.

70-lecie_polskiej_informatyki_logo
http://70-lat-informatyki.pl/logo/

 

Ponadto w tym roku obchodzimy 70-lecie Polskiej Informatyki, z tej okazji od jakiegoś czasu trwały dyskusje środowiskowe dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji informatyzacji.

Osoby zajmujące się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem technik cyfrowych stanowią nie tylko w Polsce, ale i na  całym świecie jedną z najliczniejszych grup zawodowych. Narzędzia i systemy teleinformatyczne znajdują zastosowanie w coraz to liczniejszych (nowszych) obszarach życia i działalności człowieka.  Bardzo wiele zmian przeszedł sam zawód informatyka i tym tematom przede wszystkim poświęcona będzie konferencja zaplanowana na 16 maja w Warszawskim Domu Technika NOT. Podsumuje ona jednocześnie  ogólnopolską debatę „Kim jest współczesny informatyk”.

Zwieńczeniem debaty będzie Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Gala zakończy również trwające od 19 marca akcje  informacyjne, przeprowadzane w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL w całej Polsce, a mające na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi, w ramach których uczestnicy otrzymywali  certyfikaty ECDL. Natomiast na 23 maja w siedzibie Microsoft zaplanowano VII Konferencję z cyklu „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji”. Więcej informacji na ten temat na stronie http://70-lat-informatyki.pl/sdsi/#event382.

Zachęcamy także do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu informatyki https://flipquiz.me/review/154318

 

Źródła

http://sdsi.pti.org.pl/ dostęp dnia 16 maja 2018

http://www.pti.org.pl/Inicjatywy/Swiatowy-Dzien-Spoleczenstwa-Informacyjnego dostęp dnia 16 maja 2018

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Spo%C5%82ecze%C5%84stwa_Informacyjnego dostęp dnia 16 maja 2018

http://70-lat-informatyki.pl/ dostęp dnia 16 maja 2018

 

IMCh, AN

Reklamy