W ogłoszonej w lipcu tegorocznej edycji Rankingu Szanghajskiego (ARWU), znanego też jako Lista Szanghajska, wśród 500 najlepszych uczelni znalazły się dwie polskie: Uniwersytet Warszawski (w czwartej setce) i Uniwersytet Jagielloński (w piątej setce).  Uniwersytet Warszawski powrócił do 4. setki po zeszłorocznym spadku do 5.  Wg danych ARWU przez ostatni rok UW poprawił swoją pozycję o ponad 100 miejsc (przy każdej uczelni zamieszczany jest wykres, pozwalający oszacować aktualną pozycję uczelni i jej zmiany w rankingu).

http://www.shanghairanking.com/image/rank2017/83.jpg

Dwie pierwsze uczelnie na liście to uniwersytety amerykańskie – Harvard (po raz 14. najlepszy na świecie) i Stanford, na trzecim miejscu brytyjski Cambridge, na czwartym MIT. W rankingu klasyfikowanych jest ponad 1200 uczelni, ale publikowana jest lista tylko 500 najlepszych.

Warto odnotować znaczący awans dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych (Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects – GRAS).  Wydział Fizyki UW zaliczony został do 75 najlepszych na świecie jednostek kształcących w dziedzinie fizyki – awans z pozycji 151-200 na pozycję 51-75, podobnie Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

W tej edycji rankingu GRAS odnotowano 4000 jednostek z całego świata, oceniając uczelnie pod względem 54 dyscyplin naukowych –  nauki przyrodnicze, inżynieria, nauki społeczne, medyczne, nauki o życiu.

W kategorii ‚inżynieria’ wydziały Politechniki Warszawskiej znalazły się m.in. w zestawieniu takich dyscyplin, jak: automation & control (poz. 151-200), instruments science & technology (151-200),  metallurgical engineering (151-200), mechanical engineering (201-300).

Pozycja w rankingu wynika z kilku czynników: liczby publikacji naukowych oraz ich cytowań (Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index), liczby naukowców najczęściej cytowanych  (wybranych przez Clarivate Analytics), procentowego udziału zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczby artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych (Nature and Science), referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych oraz liczby naukowców, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie (Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa).

 

Źródła:

http://www.shanghairanking.com/

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C415357%2Cranking-szanghajski-uw-w-4-setce-najlepszych-uczelni.html

https://www.uw.edu.pl/awans-uw-w-szanghajskim-rankingu-dziedzin-naukowych/

MM

Reklamy