Tegoroczna edycja Targów Dziedzictwo odbywała się 11-12 października pod hasłem       „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”.

Wydarzenie, które ma na celu przybliżenie problemów, jakim jest zabezpieczenie Dziedzictwa Kulturowego całego naszego narodu dla przyszłych pokoleń, zostało zorganizowane w zabytkowych salach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie.  Impreza stała się okazją do  spotkania archiwistów, muzealników, bibliotekarzy, konserwatorów zabytków oraz ekspertów z dziedziny Kultury. Miejsce spotkania i jego historia sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń.

Podczas wydarzenia można było obejrzeć i przetestować nowinki sprzętowe, specjalistyczne skanery i inne urządzenia kopiujące czy służące konserwacji i ochronie zasobów bibliotecznych.

Głównym punktem imprezy były panele merytoryczne poświęcone teorii i praktyce ochrony zabytkowych zbiorów  gromadzonych i udostępnianych w instytucjach dziedzictwa narodowego, muzeach, archiwach i bibliotekach.

Bardzo ciekawą prezentację na temat digitalizacji zbiorów Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego (http://www.tnp.org.pl) przedstawiła dr Grażyna Szumlicka-Rychlik. Ogromnie interesujące zbiory poddane cyfryzacji, przedsięwzięcie, w dużej mierze  oparte na pracy społecznej członków, jest finansowane tylko i wyłącznie z darowizn.

Warto przypomnieć, że z końcem  kwietnia br. Parlament Europejski przyjął decyzję w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem inicjatywy jest uwrażliwienie mieszkańców Europy na wspólną historię oraz zwiększenie poczucia tożsamości europejskiej. Projekt wsparty jest z budżetu Unii Europejskiej kwotą 8 mln euro.

Tekst i foto Katarzyna Araszkiewicz

 

wykorzystane źródło:

Strona targów:  http://targidziedzictwo.pl