Zbiór archiwalnych fotografii lotniczych udostępniony został w  Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych, dostępnej na terminalu ulokowanym w Wolnym Dostępie na poz. II w Bibliotece Głównej PW.

Zdigitalizowane dokumenty to zbiór ok. 2 tys. zdjęć lotniczych, wykonanych na terenie Polski przed kilkudziesięciu laty. Fotografie są częścią zbiorów z zakresu gospodarki przestrzennej , urbanistyki i architektury Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, które Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej włączyła do swojego księgozbioru w 2005 roku.
Są to dokumenty szczególnie cenne, udostępniane jedynie na miejscu w Bibliotece. Autorzy zdjęć to m.in. Andrzej Nitsch, Janusz Tomaszewski, Stanisław Czarnogórski, Dionizy Gładysz, Teodor Hermańczyk oraz Zbyszko Siemaszko, którego prace ilościowo dominują w prezentowanym zbiorze fotografii. W związku z brakiem negatywów zbiór ma charakter unikatowy.
Zespół zdigitalizowanych zdjęć lotniczych jest cennym materiałem, mogącym mieć szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauki (archeologia, geologia, geodezja, kartografia), techniki i gospodarki.  Fotografie lotnicze Polski z lat 1950-1970 mogą posłużyć zarówno naukowcom i specjalistom do badań naukowych, dokumentowania krajobrazu historycznego, jak i zwykłym użytkownikom zainteresowanym tematyką. Fotografie prezentowane są w formacie jpg z korektą (jasność, ostrość, korekcja barw) i elementami renowacji (usuwanie rys) pozwalającymi podnieść jakość zdjęć, których specyfika wymaga jak najdokładniejszego odwzorowania, umożliwiającego interpretację i analizę obrazu do wieloaspektowych zastosowań.

Zdigitalizowane zdjęcia lotnicze stanowią podkolekcję Archiwalne Fotografie Lotnicze w kolekcji Fotografie, ulokowanej w Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych. Zastosowane oprogramowanie umożliwia łatwe wyszukiwanie zdjęć po temacie (słowach kluczowych), autorze fotografii czy tytule.

Opisy wszystkich zdigitalizowanych fotografii są też dostępne w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej. W Katalogu znajduje się  informacja skierowująca do pełnej wersji cyfrowej.

Digitalizacja 2 tysięcy archiwalnych odbitek została zrealizowana w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (Decyzja nr 544/P-DUN/2018).

Użytkownicy zainteresowani zarówno  udostępnianymi w Kolekcji obiektami, jak i  innymi zasobami Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,  mogą uzyskać szersze informacje na ich temat w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych (pok. 70, parter).

Cyfrowa Kolekcja Zbiorów Specjalnych zawiera aktualnie ponad 4770 obiektów, w tym 3316 fotografii i  będzie sukcesywnie rozwijana o kolejne fotografie i maszynopisy. Zapraszamy do oglądania zasobów Kolekcji w Bibliotece Głównej PW (Wolny Dostęp IIp).

 

MM