Wystawa 11 listopad 2019 5
Fot. Iwona Moroń-Chmielarska

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę „Kierunek Niepodległa. Politechnika – Polska – Europa 1914-1921”.

Prezentowana na filarach I piętra Dużej Auli Politechniki Warszawskiej wystawa ma postać kalendarium, w którym zamieszczono istotne wydarzenia wojenne, polityczne i społeczne, dziejące się na ziemiach polskich i w krajach ówczesnej Europy od początku I wojny światowej do czasu kształtowania się wschodnich granic odrodzonej Rzeczypospolitej w 1921 roku. Na ich tle przedstawiono pierwsze lata działalności Politechniki Warszawskiej, której otwarcie z wykładowym językiem polskim nastąpiło za zgodą władz niemieckich 15 listopada 1915 roku. Wystawa ma na celu pokazanie wkładu społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej w walkę najpierw o odzyskanie, a potem – utrzymanie wolności.

 

„Nadewszystko pamiętajcie Panowie, że my i Wy nie stanowimy dwóch obozów, lecz jeden hufiec, ożywiony jednym pragnieniem, a mianowicie: pragnieniem zdobycia szczęśliwej woli dla Ojczyzny”.
Z przemówienia inauguracyjnego rektora Z. Straszewicza, 15.11.1915
Wystawa 11 listopad 2019 4
Fot. Iwona Moroń-Chmielarska
Wystawa 11 listopad 2019 3
Fot. Iwona Moroń-Chmielarska

 

JK

Reklamy