Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej w 2018 r. w liczbach:

Wśród udostępnionych w minionym roku obiektów znalazły się kolejne naukowo-techniczne czasopisma międzywojenne: „Czasopismo Techniczne” 1908-1932,  „Przegląd Wojskowo-Techniczny” 1935-1936, „Polski Przemysł Budowlany” 1925-1929, „Przegląd Elektrotechniczny” 1918-1938, „Przegląd Teletechniczny” 1928-1938, „Wiadomości Drogowe” 1931-1939, „Samorząd Terytorialny” 1929-1939, „Spawanie i Cięcie Metali” 1931-1939, „Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych” 1925-1934 oraz  XIX-wieczne i z przełomu wieków roczniki czasopisma „Biblioteka Warszawska” z lat 1876-1901.

Wystawa drogowa w gmachu Politechniki Warszawskiej. fot. z: „Polski Przemysł Budowlany” 1928 nr 1-2

Użytkowników, dla których ważna jest ochrona środowiska, zainteresuje z pewnością czasopismo „Ochrona Przyrody„, wydawane przez Państwową Komisję Ochrony Przyrody w latach 1920-1937. We wstępie 1. numeru z 1920 r. napisano: „Idea ochrony przyrody, jej osobliwości i pamiątek jej przeszłości, zdobyła sobie prawo obywatelstwa u wszystkich narodów kultural­nych, a u rządów wszystkich państw cywilizowanych cieszy się już od kilku dziesiątków lat należytem poparciem. Polska, pozbawiona do ostatnich prawie dni możności rządzenia u siebie w domu wedle swej własnej woli, nie mogła nadążyć zagranicy w organizacji ochro­ny ginących skarbów swojej przyrody. Wojna światowa przeszła po­wrotną falą po wszystkich prawie ziemiach polskich niszcząc bez­względnie ostatnie, przez człowieka dotychczas oszczędzone, ostoje pierwotnej przyrody. Konieczność wojenna, a częściej jeszcze zbro­dnicza chciwość obcych najeźdźców, wtargnęły w resztki naszych ostępów leśnych, położyły pokotem miliony drzew, niszczyły skały i źródła, tępiły zwierzynę, zdzierały z najtrudniej dostępnych miejsc roślinność, łupiły pokłady niezbadanych przez naukę naszą kości za­legające dna naszych jaskiń, nawet glebę rodzajną zdrapywały i wy­woziły wagonami jako łup wojenny, [..]. To okropne zniszczenie wojenne sprawiło, że hasło ochrony przyrody głoszone przed wojną w kraju przez małą grupkę uczonych i idealistów staje się dzisiaj zrozumiałem dla najszerszych warstw narodu. Zabezpieczenie przed groźbą zagłady najcenniejszych resztek polskiej przyrody jest naglącą potrzebą”. W treści znalazły się m.in. takie artykuły, jak: Jana Gw. Pawlikowskiego O celach i środkach ochrony przyrody, Władysława Szafera Ochrona przyrody w Polsce, Stanisława Sokołowskiego 0 potrzebie zakładania rezerwatów leś­nych, K. Słuckiego Ostatnie cisy w Tatrach.
Jedną z kwestii stale poruszanych w czasopiśmie była ochrona lasów i drzew, w numerze 16. z 1936 pisano o ochronie drzew i roślinności  w Tatrach, na Podolu,  na Kaszubach, o rezerwatach leśnych w Szutromińcach na Podolu, rozmieszczeniu limby w polskich Karpatach i jej ochronie, o konieczności ochrony roślinności skalic nowotarskich,  o Dolinie Suchej Kondrackiej w Tatrach Zachodnich, „smreczynach” w Dolinie Kościeliskiej, szacie roślinnej Wyżyny Staniszewskiej na Kaszubach, zagrożonych lasach w Czeszewie, a także zagadnieniach konserwacji starych drzew.

Limby nad Morskim Okiem, na fot. S. Eliasza Radzikowskiego, koniec XIX w.

Miłośników historii sztuki i archeologii zainteresuje kwartalnik „Dawna Sztuka” wydawany w latach 1938-1939.  Czasopismo „Dawna Sztuka”  miało być organem  naukowym,  jakiego do tego czasu w Polsce nie było, informującym o najnowszych osiągnięciach archeologii i historii sztuki  nie tylko badaczy, ale i szerszy ogół odbiorców, a także utrzymującym wymianę myśli naukowej w kontaktach międzynarodowych. W pierwszym numerze „Dawnej Sztuki” opublikowano artykuł „Gniezno pogańskie i wczesnohistoryczne w świetle ostatnich wykopalisk”  Józefa Kostrzewskiego, archeologa, twórcy poznańskiej szkoły archeologicznej, jednemu z twórców koncepcji autochtonistycznej,  prowadzącemu wykopaliska w Biskupinie, Poznaniu i Gnieźnie.

Fragment drewnianego wału, X w.

Ciekawą publikacją dla osób zainteresowanych architekturą jest „Album Młodej Architektury” z roku 1930 (prezentujący wyniki prac na Wydziale Architektury PW w okresie 1915-1930) oraz z lat 1935-1936, zawierające m.in. prace dyplomowe, opracowane pod kierunkiem tak wybitnych twórców, jak: Aleksander Bojemski, Czesław Przybylski, Rudolf Świerczyński, Tadeusz Tołwiński. Albumy z lat 1935-1936 prezentują też samodzielne prace absolwentów wydziału – grafiki, plakaty, fotografie.

Projekt wykonany pod kierunkiem prof. Rudolfa Świerczyńskiego

W Bibliotece Cyfrowej umieszczone zostały też cyfrowe wersje  czasopism naukowych: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej” 1959-1963, „Mechanika w Lotnictwie” z lat 1992-2010 oraz „Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowe„j 1990-2001.

W ramach „ocalania od zapomnienia” dorobku naukowego przedwojennych profesorów Politechniki Warszawskiej udostępniono dwie tzw. bibliografie pełnotekstowe (zestawy bibliograficzne z podłączonymi plikami z treścią) Ignacego Mościckiego (elektrotechnika, chemika, polityka – prezydenta RP) i Leona Karasińskiego (inżyniera mechanika, profesora w Katedrze Mechaniki Technicznej, organizatora międzywydziałowego Laboratorium Wytrzymałości Tworzyw).

W Bibliotece Cyfrowej PW udostępniono  cyfrowe wersje plakatów z wystaw zorganizowanych w 2018 r. w  Bibliotece Głównej: Architektura Polski w zieleni (Wystawa fotograficzna słuchaczy pracowni fotograficznej Uniwersytetu III Wieku Politechniki Warszawskiej) i Polska lat 60. XX wieku na zdjęciach lotniczych, podsumowującej realizację projektu „Opracowanie i digitalizacja zespołu archiwalnych fotografii lotniczych”.

W kolekcji Varsaviana znalazły się m.in. takie pozycje, jak:  Przyczynek do historyi zboru ewangelicko-augsburskiego warszawskiego. 1650-1781 z 1881 r., a z historii 20-lecia międzywojennego –  Sprawozdania z działalności Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z lat 1935 i 1938.

W 2018 r. rozpoczęto zadanie digitalizacji najbardziej popularnych podręczników, niewydawanych od 10 lat, w formie  zestawu „Kolekcja 50 najpoczytniejszych skryptów”.  W Bibliotece Cyfrowej udostępniono w tym roku w trybie lokalnym (z terenu Biblioteki Głównej) 27 skryptów. Kolejne podręczniki digitalizowane będą w bieżącym roku.

Zapraszamy do Biblioteki Cyfrowej PW.

MM

 

Reklamy