dbi2019
https://www.saferinternet.pl/foto//DBI%202019/2.jpg

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to święto obchodzone z inicjatywy Komisji Europejskiej, którego  termin przypada w pierwszej połowie lutego. Początkowo święto celebrowano tylko w Europie, po raz pierwszy w 2004 roku, obecnie w święto zaangażowane są państwa z całego świata (pełna lista dostępna jest na stronie https://www.saferinternetday.org/). Najświeższe informacje o kampanii dostępne są na portalu Better Internet for Kids (BIK) oraz na Facebooku i Twitterze, można także śledzić hashtagi #SID2019 i #SaferInternetDay.

Podstawowe cele DBI skupiają się wokół inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz edukowanie rodziców, nauczycieli i wychowawców w kwestii bezpiecznego wykorzystywania internetu. Ideą święta jest podkreślanie, jak ważne jest współdziałanie w zakresie dbania o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym. Chodzi o zaangażowanie nie tylko instytucji, ale także rodziny oraz najbliższego otoczenia dziecka.

W tym roku DBI przypada na 5 lutego. Tegorocznym hasłem kampanii jest: ” Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!„. Jest ono wezwaniem do działania dla wszystkich sektorów, aby zjednoczyć się i wspólnie uczestniczyć w tworzeniu lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodszych użytkowników. Wszystkim powinno zależeć, aby Internet wykorzystywany był w pozytywny sposób, promując tolerancję i tworząc kulturę zrozumienia.

Organizatorem uroczystości w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), na które składają się  państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, ponadto partnerami DBI 2019 są Facebook Polska oraz Google Polska.

Z tej okazji 5 lutego w Teatrze Palladium w Warszawie odbędzie się Konferencja „Dzień Bezpiecznego Internetu 2019”, która będzie centralnym punktem tegorocznych obchodów.

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, obecnie funkcjonuje ono w ramach programu Connecting Europe Facility. PCPSI tworzą państwowy instytut badawczy NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).W latach 1999-2014 Projekt Safer Internet realizowany był w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet” natomiast od 2015 r. finansowany jest w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Projekt ten zapoczątkował działania Centrów Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Centres) we wszystkich krajach UE. W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 projekty: Saferinternet.pl, Pomoc telefoniczna i online oraz Dyżurnet.pl.

W ubiegłym roku 2017 eksperci zespołu Dyżurnet.pl przeanalizowali łącznie 13 962 incydenty. Z tej liczby 2459 zostało zaklasyfikowanych jako treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Skuteczna i szybka reakcja możliwa jest dzięki działaniom podejmowanym przez krajowe organy ścigania oraz członków Stowarzyszenia INHOPE. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że po wzroście w latach 2015-2017 stosunek treści CSAM (child sexual abuse materials – materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka) do ogółu przeanalizowanych incydentów powrócił do poziomu z lat 2012-2013 i to pomimo przeszło dwukrotnego wzrostu zgłoszeń dotyczących potencjalnie nielegalnych treści od tamtego czasu. Rosnąca  liczba  zgłoszeń,  dotyczących  profili  może  świadczyć o  zwiększonej  czujności  i  wrażliwości  internautów  na  kwestię bezpieczeństwa dziecka online.

Pełen raport Dyżurnet.pl wydany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), zawierający szczegółową analizę statystyczna zgłoszeń, jakie trafiły do Dyżurnet.pl w ubiegłym roku znajduje się na stronie:   https://dyzurnet.pl/download/multimedia/raporty/raport_2017.pdf

Jak co roku organizatorzy DBI zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą inicjatywę z okazji tego święta. Warunkiem wzięcia w nim udziału jest  zarejestrowanie inicjatywy poprzez elektroniczny formularz na podstronie DBI.pl do końca lutego 2019 r.

dbi2019_plakat_a2_druk
https://www.saferinternet.pl/foto/DBI2019_plakat_A2_DRUK.jpg

 

Źródła:

https://evenea.pl/imprezy/konferencje/warszawa/konferencja-dzien-bezpiecznego-internetu-2019-211871/ dostęp dnia 4 lutego 2019

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Bezpiecznego_Internetu dostęp dnia 4 lutego 2019

https://www.betterinternetforkids.eu dostęp dnia 4 lutego 2019

https://www.saferinternetday.org/ dostęp dnia 4 lutego 2019

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751 dostęp dnia 4 lutego 2019