Wampiriada
Wampiriada na Poitechnice Warszawskiej Fot. Joanna Gola

Wampiriada to ogólnopolska, cykliczna akcja honorowego krwiodawstwa, jest ona projektem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizowanym we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Najważniejszym celem akcji jest uświadamianie innych, jak wiele mogą zrobić dla drugiego człowieka poprzez oddawanie krwi czy szpiku kostnego. Chodzi nie tylko o zbieranie krwi, ale także promowanie szeroko pojętej idei dobroczynności i zdrowego trybu życia. Pierwsza Wampiriada odbyła się w 2000 r. na Politechnice Krakowskiej. Od tego momentu organizowana jest regularnie zazwyczaj dwa razy do roku we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.

Raz w miesiącu przed Gmach Główny Politechniki Warszawskiej przyjeżdża specjalny bus, w którym można oddawać krew. Najbliższa akcja na PW planowana jest 14 Lutego 2019 (Czwartek 09:00 – 14:30).

Poniżej podsumowanie akcji przeprowadzonych w roku akademickim 2017/2018.

wampiriada
http://www.wampiriada.info/home/item/138-podsumowanie-wampiriady-2017-2018

Źródła

http://www.nzspw.pl/projekty/charytatywne/wampiriada/ dostęp dnia 8 lutego 2019

http://nzs.pl/podsumowanie-wampiriady-dkms/ dostęp dnia 8 lutego 2019

https://www.pw.edu.pl/Kalendarium/Wampiriada-na-Politechnice-Warszawskiej dostęp dnia 8 lutego 2019

http://www.wampiriada.info/home/item/138-podsumowanie-wampiriady-2017-2018 dostęp dnia 8 lutego 2019

https://www.pw.edu.pl/Kalendarium/Politechniczny-Krwiobus dostęp dnia 8 lutego 2019

 

IMCh

 

Reklamy