W środę 16 kwietnia odbyło się w Oddziale Opracowania pożegnalne spotkanie z odchodzącą na emeryturę naszą koleżanką, Małgorzatą Wornbard. Małgosia przepracowała w naszej Bibliotece 38 lat, większość w Oddziale Opracowania i Druków Zwartych BGPW, którym kierowała ponad 10 lat. Była i jest jednym z najbardziej szanowanych  pracowników Biblioteki. Ze względu na wszechstronne przygotowanie (ukończone studia na Wydziale Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej, podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie informacji naukowej, liczne szkolenia) i długoletnią praktykę pełniła rolę eksperta w zakresie katalogowania, kształciła pracowników BG PW i praktykantów w zakresie prac związanych z opracowaniem zbiorów. Znana jest nie tylko pracownikom Biblioteki i bibliotek wydziałowych, gdyż działała też w związkach zawodowych i społecznie, będąc członkiem Rady Oddziałowej ZNP oraz  Rektorskiej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Było wiec wielu chętnych do składania życzeń i pożegnań, były kwiaty, upominki i wspominki.

Przy wspaniałym – w kształcie księgi – torcie, babie, babeczkach, a także pasztecikach i barszczu,  wspominano wspólnie przepracowane w Bibliotece lata, koleżanki, kolegów, wydarzenia i ciekawe sytuacje. Oglądano zdjęcia z różnych etapów pracy Małgosi w BG, a także prezenty w postaci 2 obrazów przedstawiających gmach Politechniki Warszawskiej i albumów związanych z historią architektury naszej uczelni. Historia architektury i dzieje Politechniki  to  jedne z pasji Małgosi, która jest współautorką książki „Architektura międzywojenna na fotografii. Obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską” nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie Towarzystwa Miłośników Historii „Varsaviana 2010-2011”.

Prywatnie będzie nam bardzo brak Jej radości życia, pozytywnego myślenia, zdolności pedagogicznych w rozwiązywaniu najróżniejszych sytuacji zawodowych. Brak będzie Jej opowieści o podróżach, ciekawych filmach i jej  ukochanym piesku Cheri. Wiele osób życzyło Jej pięknego, spokojnego życia na emeryturze, bez potrzeby spieszenia się  do pracy.  Nie żegnamy się jednak tak całkiem, bo Małgosia będzie jeszcze przez jakiś czas nas odwiedzać, współtworząc publikację wspomnieniową dotyczącą Biblioteki Głównej PW i jej pracowników w latach 1995-2018.

MK, JB, MM

fot. A. Sieczka-Milcarz, M. Miller-Jankowska, A. Kowalczuk, S. Syrek

Reklamy