polbit 2019 social media plakat

Dnia 26 marca 2019 r. odbyło się kolejne seminarium PolBitu, tym razem zorganizowane przez Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tegoroczne spotkanie dotyczyło tematu „Social media jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich”. Skupiało się przede wszystkim na zmianach, jakie zostały wymuszone na bibliotekach w związku z dynamicznym rozwojem mediów społecznościowych. Spotkanie miało charakter warsztatowy, o swoich doświadczeniach w pracy z social mediami opowiadali bibliotekarze z różnych ośrodków akademickich z całej Polski, reprezentujący zarówno uczelnie techniczne (np. Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska), wojskowe (WAT), jak i uniwersytety (m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski).

Wraz z rozwojem nowych technologii, powszechnej automatyzacji oraz informatyzacji życia codziennego, zmienia się również postrzeganie bibliotek akademickich oraz ich funkcje w środowisku uczelnianym. Biblioteka przestaje być miejscem zbiorowego czytania czy wypożyczalnią książek, a staje się swoistym centrum informacyjnym. Stawia to biblioteki i bibliotekarzy przed nowymi wyzwaniami – bo w świecie nowoczesnych technologii nie wystarczy posiadanie strony internetowej zawierającej podstawowe informacje o działalności placówki i katalog. W erze biblioteki 2.0 to zdecydowanie za mało. Biblioteka musi odnaleźć się, zaistnieć w świecie, w którym na co dzień przebywają jej potencjalni użytkownicy – w świecie mediów społecznościowych.

Zgodnie z głównym założeniem seminarium prelegenci w swoich wystąpieniach starali się odpowiedzieć na pytanie, które z dostępnych mediów społecznościowych są najczęściej wykorzystywane w bibliotekach akademickich oraz dlaczego akurat te, a nie inne media, łatwiej docierają do użytkowników.

Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali, że najbardziej nośnym przekaźnikiem informacji, prezentacji i promocji jest Facebook. Wszelkie badania i statystyki wyraźnie pokazują, że jest on najchętniej wykorzystywanym kanałem informacyjnym w przedziale wieku 18-24 lat (blisko 100%), a w takim wieku są osoby studiujące na wyższych uczelniach. Co przyciąga tam użytkownika? Przede wszystkim sposób przekazywania informacji, który z założenia jest mniej oficjalny, skrótowy, a tym samym bardziej przystępny dla odbiorcy. Poza tym na niektórych uczelniach, jak choćby WAT, Facebook staje się jedynym nośnikiem informacji, a to ze względu na specyfikę uczelni – studenci realizujący program wojskowy ogromną część czasu spędzają poza kampusem, na poligonie.

Innym medium, zdobywającym coraz większą popularność, jest Instagram. Nie ma co ukrywać, łatwiej jest nam poruszać się w świecie obrazków niż długich tekstów. Użytkownik lubi widzieć to, co go interesuje, choćby to miały być pomieszczenia biblioteczne czy okładki poszukiwanych książek. Zakładając profil warto zamieszczać tam zdjęcia z różnych wydarzeń, aby pokazać, że w bibliotece również wiele się dzieje, że stanowi przestrzeń otwartą na wszystkich użytkowników, jest nieodłączną częścią życia akademickiego.

Blog, choć niewątpliwie wymaga większego nakładu pracy i czasu, pozwala z kolei na pełniejsze pokazanie biblioteki od wewnątrz, przedstawienie jej działalności i funkcjonowania, omówienie wydarzeń z życia biblioteki i społeczności akademickiej, jak również problemów nurtujących środowisko, a także w ciekawy sposób zaprezentować cenne zbiory znajdujące się zasobach.

Twitter, chociaż bardzo popularny w świecie naukowym krajów anglojęzycznych, jakoś nie przyjął się w na gruncie polskim. Zapewne wynika to ze specyfiki języka, jakim posługuje się to medium, jest, jak na nasze warunki i przyzwyczajenia, za mało naukowy.

seminarium polbit 2019 collage
PolBit_2019_BeFunky-collage

Większość wystąpień skupiała się na pozytywach płynących z obecności bibliotek akademickich na portalach społecznościowych. Właściwie chyba tylko w prezentacji przygotowanej przez Bibliotekę Główną PW zasygnalizowane zostały trudności, z jakimi musi się zmierzyć zarówno biblioteka, jak i bibliotekarze, jeżeli zdecydują się na wykorzystywanie social mediów dla celów promocyjnych oraz informacyjnych. Oczywiście głównym problemem jest dotarcie do użytkownika: czym go zachęcić i zatrzymać, jak skutecznie przekonać do korzystania z różnych form działalności biblioteki.

W trakcie warsztatów pojawiło się też pytanie: czy biblioteka MUSI być obecna na wszystkich dostępnych mediach społecznościowych? Odpowiedź jest prosta – NIE! Warto zaznaczyć swoją obecność tylko na tych, które sprawdzają się w bibliotekarskim świecie, idealnie nadają się przekazywania i udostępniania wiedzy i informacji społeczności akademickiej. Poza tym trzeba naprawdę dobrze poznać dane narzędzie i wszelkie mechanizmy nim rządzące, aby sprawnie i bezproblemowo posługiwać się nim oraz zamieszczać treści takie, jakie uznajemy za istotne. Efektywne korzystanie z serwisów społecznościowych jest uwarunkowane ciągłym podnoszeniem własnych kwalifikacji, poznawaniem nowych narzędzi, nabywaniem nowych umiejętności, nieustannym rozwojem, uczestnictwem w warsztatach i konferencjach tematycznych.

Obecność w mediach społecznościowych to dla bibliotek nie tylko kolejne wyzwanie, ale też i ogromne możliwości, które wykorzystywane w umiejętny sposób pomogą w budowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki, silnej społeczności akademickiej. Za korzystaniem z social mediów przemawia wiele czynników, do których niewątpliwie należą:

  • Możliwość dotarcia do szerszej grupy użytkowników, do których nie możemy dotrzeć w tradycyjny sposób
  • Możliwość przedstawienia oferty bibliotecznej w bardziej przystępny, a nawet humorystyczny sposób
  • Możliwość wejścia w interakcję z użytkownikiem, co z kolei pozwala na poznanie ich oczekiwań oraz reakcji na zamieszczane treści czy wydarzenia (lajkowanie, komentarze, polubienia) – budowanie pozytywnej relacji
  • Wykorzystanie real-time marketingu – użytkownik otrzymuje natychmiastową lub w miarę szybką odpowiedź na zadane pytanie, co buduje zaufanie do instytucji
  • Pozwala na szybki przepływ informacji – można je podawać lub aktualizować na bieżąco
  • Ułatwia kształtowanie pozytywnego, przyjaznego dla użytkownika wizerunku biblioteki
  • Korzystanie z mediów społecznych nie generuje dodatkowych kosztów, jest w zasadzie darmowe, co jest istotne dla instytucji publicznych
  • W większości przypadków (poza prowadzeniem bloga) nie wymaga większego nakładu pracy
  • Wpływa na integrację społeczności bibliotecznej, a także akademickiej

Na koniec może warto zastanowić się nad tym, na ile możemy sobie pozwolić w mediach społecznościowych na dowolność w przedstawianiu treści bibliotecznych, aby nie zatracić ich właściwego, naukowego charakteru; gdzie jest ten  „złoty środek” między nauką a zabawą?

AN

Źródła:

http://bg.wat.edu.pl/prezentacje Dostęp dnia 26 kwietnia 2019

Materiały własne

Reklamy