bibliotekarka - "Uniwersytet Potworny"
Bibliotekarka z „Uniwersytet Potworny” Pixar https://vignette.wikia.nocookie.net/pixar/images/0/04/Vlcsnap-2013-11-20-13h35m05s23.png/revision/latest?cb=20131120193603

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypada 8 maja – rozpoczyna jednocześnie Tydzień Bibliotek. Jego obchody zostały zainicjonowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Dzień ten ma  na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku hasłem Tygodnia Bibliotek  jest „#biblioteka”. Dzień Bibliotekarza  to też okazja na podsumowanie pracy i osiągnięć zawodowych, a także budowanie wizerunku bibliotek, i samych bibliotekarzy. Skłania on również do wielu refleksji.

Zawód bibliotekarza wiąże się z wieloma stereotypami:

  • wygląd – nadal wielu osobom bibliotekarz kojarzy się z panią w średnim wieku ze starannie upiętym kokiem, której obowiązkowym elementem garderoby jest zapinany sweterek i długa spódnica koniecznie w stonowanych barwach.
  • Zakres obowiązków – uważa się, że osoby na tym stanowisku niewiele robią, a ich zadanie polega głównie na wydawaniu i układaniu książek oraz ścieraniu kurzu z półek. Ma dużo czasu na picie kawy i przeglądanie prasy lub czytanie książek.
  • Postawa – powszechna jest opinia, że panie bibliotekarki są zazwyczaj niesympatyczne i krytyczne w stosunku do czytelników.

W dużej mierze takie postrzeganie bibliotekarzy jest krzywdzące i niesprawiedliwe.

Na czym w rzeczywistości polega praca bibliotekarza

Oczywiście głównym zadaniem bibliotekarza jest udostępnianie zbiorów, ponadto gromadzenie i opracowanie, promowaniem czytelnictwa, współpraca z użytkownikiem biblioteki, tworzenie baz danych, współpraca w przygotowaniu szkoleń e-learningowych czy prowadzeniu szkoleń. Coraz powszechniejsze stały się biblioteki cyfrowe, natomiast fakt, iż internet zdominował niemal całe nasze życie, ważna stała się znajomość odpowiednich systemów bibliotecznych i narzędzi informatycznych, a także znajomość obsługi urządzeń, takich jak xero, drukarka czy skaner, istotna jest administracja danych osobowych, bardzo ważną rolę odgrywa znajomość przepisów związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi. W związku z tym, że wielu wynalazków dokonuje się na uczelniach, powstały placówki zajmujące się ochroną patentową projektów wynalazczych, których autorami są pracownicy uczelni.  W bibliotekach uczelnianych też coraz częściej powstają ośrodki informacji patentowej.  W dobie nowoczesnych technologii biblioteki, kładąc również nacisk na komunikację z czytelnikami, muszą aktywnie funkcjonować także w social mediach.  To wymaga od pracowników bibliotek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, również w dziedzinach bardziej związanych z informatyką niż bibliotekarstwem. Jak pokazują badania i statystyki, najpopularniejszym narzędziem jest Facebook. To najchętniej wykorzystywany kanał informacyjny w przedziale wieku 18-24 lat (blisko 100%), czyli także wśród osób studiujących na uczelniach wyższych.

Biblioteki i bibliotekarze angażują się w wiele projektów, np. z dziedziny digitalizacji, organizacji konferencji, badań dla potrzeb jednostek naukowych (parametryzacje, liczby cytowań itp. ) Udzielają też informacji na temat otwartych zasobów wiedzy powszechnie dostępnych w internecie. Bibliotekarze dziedzinowi specjalizują się w pomocy dydaktycznej związanej z konkretną gałęzią wiedzy, pomagają przy wyszukiwaniu pomocnej literatury uczą efektywnego przeszukiwania baz danych, a także zasobów internetowych.

Wymagania i awans bibliotekarza

Kilka lat temu, przed deregulacją zawodu bibliotekarza, obowiązywały ściśle określone wymagania, jakie należało spełnić, aby uzyskać awans. Młodszy bibliotekarz wiedział, co należy zrobić, aby zostać bibliotekarzem, bibliotekarz – starszym bibliotekarzem, starszy bibliotekarz kustoszem. Jeżeli ktoś chciał osiągnąć stopień bibliotekarza dyplomowanego, również wiedział jakie kryteria musiał spełniać (publikacje, udział w konferencjach naukowych, egzamin zdawany przed powołaną komisją). Uwolnienie zawodu bibliotekarza wprowadziło pewne zamieszanie w bibliotekarskim świecie – zwłaszcza te regulacje, dotyczące stopnia bibliotekarza dyplomowanego. Ponadto obecnie bibliotekarz nie musi posiadać wykształcenia kierunkowego oraz odpowiedniego dorobku naukowego, nie ma też obowiązku zdawania egzaminu państwowego. Pomimo tego ułatwienia w pozyskaniu pracy w bibliotece zawód ten jest nadal niszowy, nie wolno także zapominać, że odpowiednia wiedza i umiejętności zdecydowanie pomagają w pracy. W pracy bibliotekarza niezbędna jest  duża  dokładność i skrupulatność.

Statystyki dotyczące zawodu bibliotekarza

W zawodzie bibliotekarza przeważają kobiety, stanowią one 83% zatrudnionych. Jeżeli zaś mowa o zarobkach bibliotekarza różnią się one bardzo w zależności od miejsca pracy oraz stopnia bibliotecznego. Przyjmuje się jednak, że średnia pensja dla osób wykonujących ten zawód to ok. 2500 złotych brutto. Jak widać jest ono tylko nieznacznie wyższe od minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250,00 zł. Godziny pracy  biblioteki zależą od jej wielkości.  Jeśli biblioteka jest czynna  przez  cały  dzień, wtedy  bibliotekarz  pracuje  na  zmiany, czasem  również  w  soboty  i  niedziele, średnio 6–9  godzin dziennie.  W  małych bibliotekach czas pracy na ogół jest stały i wynosi 8 godzin dziennie. Najczęściej oferowane typy umowy to umowa o pracę aż 97%. Natomiast 95% umów są na pełny etat (dane wg portalu pracuj.pl).

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r., Dz.U. Nr 155, poz. 1112 https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2006-155-1112,17297926.html dostęp dnia 8 maja 2019

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/edukacja-szkolenia/bibliotekarz dostęp dnia 8 maja 2019

https://bgpw.wordpress.com/2019/02/15/konkurs-na-plakat-tygodnia-bibliotek-2019/ dostęp dnia 8 maja 2019

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/edukacja-szkolenia/bibliotekarz dostęp dnia 8 maja 2019

Zachęcamy także do przeczytania artykułów:

https://bgpw.wordpress.com/2018/05/08/bibliotekarzem-byc/

https://bgpw.wordpress.com/2017/05/10/b-jak-biblioteka/

https://bgpw.wordpress.com/2018/06/18/biblioteka-w-swiecie-nowoczesnych-technologii/

 

IMCh