W kwietniu liczba publikacji w naszej Bibliotece Cyfrowej PW przekroczyła 8 tysięcy.


Dokumentem ośmiotysięcznym był jeden z tomów „Biblioteki Warszawskiej” z 1907 r. , miesięcznika literacko-naukowego ukazującego się w Warszawie w latach 1841-1914, poświęconego nauce, sztuce i gospodarce. Redaktorami „Biblioteki Warszawskiej” byli m.in. Kazimierz Władysław Wóycicki (1843-1844 i 1850-1879), Józef Kazimierz Plebański (1880-1890), Józef Weyssenhoff (1891-1896) i Adam Krasiński (1901-1909), a współpracownikami czasopisma  m.in. Aleksander Brückner, Władysław Bogusławski, Piotr Chmielowski, Tadeusz Korzon, Edmund Chojecki, Konstanty Górski. Szczególnie istotną rolę edukacyjną i kulturową odgrywała Biblioteka Warszawska w okresie, kiedy redaktorem był Kazimierz Wóycicki, gdy wiele instytucji naukowych w Królestwie Polskim uległo likwidacji na rozkaz władz carskich. Do roku 1876 stanowiła jedyne polskie czasopismo ogólnonaukowe.

Wśród ostatnio dodanych dokumentów znalazło się też kilkanaście pozycji ze zbiorów Biblioteki Wydziału Architektury, udostępnionych w trybie lokalnym. Są to skrypty i monografie dotyczące architektury polskiej,  dziejów architektury, urbanistyki.

Nie tylko historyków nauk technicznych zainteresuje z pewnością książka Andrzeja Ulmera „Ignacy Mościcki. Wybitny naukowiec i technolog„, wydana w ubiegłym roku przez Fundację Politechniki Warszawskiej. Publikacja poświęcona jest przede wszystkim naukowej działalności  Mościckiego  oraz  jego związkom z Politechnika Warszawską.

Warto przypomnieć, że w naszej Bibliotece Cyfrowej dostępnych jest szereg tekstów prac Ignacego Mościckiego dołączonych do bibliografii jego dzieł w ramach publikacji Piśmiennictwo profesora Ignacego Mościckiego – zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji.

W Bibliotece Cyfrowej znalazły się też cyfrowe wersje plakatów z zorganizowanej przez Bibliotekę Główną PW wystawy „Kierunek Niepodległa. Politechnika – Polska – Europa 1914-1921”. Wystawa ma postać kalendarium, w którym zamieszczono istotne wydarzenia wojenne, polityczne i społeczne, dziejące się na ziemiach polskich i w krajach ówczesnej Europy od początku I wojny światowej do czasu kształtowania się wschodnich granic odrodzonej Rzeczypospolitej w 1921 roku. Na  tle wydarzeń dziejowych  przedstawiono pierwsze lata działalności Politechniki Warszawskiej, której otwarcie z wykładowym językiem polskim nastąpiło za zgodą władz niemieckich 15 listopada 1915 roku. Wystawa prezentowana była na filarach I piętra Dużej Auli Politechniki Warszawskiej  w listopadzie i grudniu 2018 r.

Wszystkich, którzy nie zdążyli obejrzeć wystawy w oryginale, zapraszamy do Biblioteki Cyfrowej PW.

 

MM

 

 

 

Reklamy