zielony liść fabryka zanieczyszczenie
Foto. Jessica Rodriguez

Już na początku lat 70. zauważono, że należy przypominać ludziom, jak ważne jest środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy, oraz jego ochrona. Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Zauważono, że należy zwrócić uwagę społeczeństwa na problem degradacji środowiska, spowodowany działalnością człowieka. Chciano uświadomić ludziom, że chroniąc środowisko, w którym żyjemy, zapewniamy sobie dogodne warunki do przetrwania. Oprócz tego wskazano na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na ponadgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.

Samochód elektryczny
Samochód elektryczny fot. Michael Movchin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electric_Car_recharging.jpg

Tegoroczna edycja poświęcona jest tematowi zanieczyszczeń powietrza. Od połowy lat 70. XX wieku ONZ oraz inne światowe organizacje podejmują działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu, biorąc pod uwagę negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska na zdrowie i jakość życia ludzi. Postrzegając zanieczyszczenie powietrza jako problem międzynarodowy, Komisja Europejska wdrożyła program Czyste Powietrze dla Europy – Clean Air for Europe. Efektem tych wytycznych jest znacząca redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych i zawodowych. Niestety Polska, a szczególnie jej południowe obszary (woj. śląskie, małopolskie), znajduje się w obszarze o złej jakości powietrza. Aż sześć polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych aglomeracji miejskich, są to: Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec i Katowice.

kobieta na rowerze
Wybierz rower zamiast samochodu fot. Tejvan Pettinger https://tiny.pl/tw19b

Substancje toksyczne znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu mają negatywny wpływ na działanie całego organizmu człowieka. Grupą szczególnie narażoną na skutki zawartości substancji toksycznych w powietrzu są dzieci (również w okresie prenatalnym), osoby z chorobami układu krążenia i układu oddechowego, cukrzycą, otyłością, ludzie starsi oraz osoby o niskim statusie socjoekonomicznym. Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza wiąże się ze zwiększoną umieralnością i skróceniem oczekiwanej długości życia, nawet jeśli stężenia zanieczyszczeń są stosunkowo niskie.

Jakie działania możemy podjąć, aby ograniczyć emisję do atmosfery szkodliwych substancji?

 • instalowanie wydajnych filtrów kominowych,
 • wdrażanie nowych, czystszych technologii przemysłowych,
 • inwestowanie w ekologiczne środki transportu i modyfikacja już istniejących,
 • budowanie izolacyjnych pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych,
 • wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, m.in takich jak energia słoneczna, wodna lub wiatrowa,
 • eliminowaniu ciężkiego transportu w miastach (budowa obwodnic),
 • ograniczanie ruchu samochodowego i przestawanie komunikacji na pojazdy elektryczne,
 • tworzenie stref dla pieszych w centrach miast i osiedli,
 • korzystanie z miejskiej komunikacji lub roweru.

Są to działania systemowe, za które odpowiedzialne jest państwo. Jak my, jako obywatele, możemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy?

tramwaj transport publiczny
Jeśli to możliwe wybierajmy transport publiczny fot. Ricardo Hurtubia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Futuristic_public_transport_(5782460467).jpg

Na co dzień pamiętajmy o tym, aby:

 • nie spalać śmieci w piecu,
 • nie przegrzewać swojego domu, jest to korzyść zarówno dla naszego zdrowia, jak i portfela,
 • stosować energooszczędne oświetlenie oraz wyłączać światło, jeśli nie jest nam potrzebne,
 • nie zostawiać urządzeń, takich jak telewizor czy komputer w trybie czuwania,
 • wyjmować ładowarkę z gniazdka po skończonym ładowaniu,
  jeśli to możliwe wybrać rower albo transport publiczny zamiast samochodu,
 • wybierać urządzenia o wysokiej klasie energetycznej.

Dzięki zmianie nawyków oraz bardziej świadomemu podejściu do konsumpcji my także możemy wziąć udział w walce o czyste powietrze.

 

Źródła:

https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=31 dostęp dnia 4 czerwca 2019

https://krakowskialarmsmogowy.pl/text/download/id/922 dostęp dnia 4 czerwca 2019

http://www.pie.pl/materialy/_upload/Konf_wpL_zan_pow_2017/mat_pokonf_wplyw_zan_pow_na_zdrowie_2017.pdf dostęp dnia 4 czerwca 2019

MŁ, AN

Reklamy