Przed  Gmachem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w bezpośredniej bliskości Gmachu Fizyki, tuż przed rozpoczęciem jubileuszowego 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i XXXIX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SEP, odsłonięto 7 czerwca 2019 pomnik-ławeczkę prof. Mieczysława Pożaryskiego.

fot. T. Gumołowska

Już 4 czerwca został dostarczony na  teren PW i niemal natychmiast  po rozładunku rozpoczęto jego montaż. Twórcą pomnika jest  artysta rzeźbiarz, prof. Marian Molenda https://sep.com.pl/aktualnosci/pomnik-laweczka-profesora-mieczyslawa-pozaryskiego-juz-w-warszawie.html  [dostęp 2019-0624].

Ten pomnik to  uhonorowanie  pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i pierwszego Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

fot. TG

Wieść niesie, że dotknięcie, ewentualnie pocieranie książki trzymanej przez czcigodną postać profesora przynosi szczęście na egzaminach.

fot. TG

Tego dnia  Oddział Zbiorów Specjalnych zaprezentował obok Wypożyczalni Studenckiej planszę, wykonaną w Bibliotece Głównej, przedstawiającą  sylwetkę  i  dorobek  tego zasłużonego profesora. Można ją  także obejrzeć  w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej wraz z zestawieniem bibliograficznym i pełnymi tekstami wybranych publikacji  http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=6235&from=publication

Plansza biograficzna Mieczysława Pożaryskiego

 

TG