Tematem Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu 2019, który odbędzie się w dniach 21–27 października, jest  “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”.

W systemie dzielenia się wiedzą, domyślnie otwartym, zasadnicze znaczenie ma pytanie – „otwarte dla kogo?” – problem zarówno do rozważenia, jak i do podjęcia działania. Czyje interesy są traktowane priorytetowo w naszych działaniach i na platformach wspieranych przez interesariuszy OA? Czyje głosy są wykluczone? Czy grupy od początku niedostatecznie reprezentowane są włączane jako pełnoprawni partnerzy? Czy wspierany jest nie tylko otwarty dostęp, ale także równość w udziale w komunikacji badawczej? Pytania te pozwalają określić, w jakim stopniu powstające otwarte systemy badawcze zajmą się nierównościami w obecnym systemie lub powielą je i wzmocnią.

Tegoroczny temat podjęty był już w ubiegłym roku, gdy dyskusje koncentrowały się na „Projektowaniu sprawiedliwych podstaw dla otwartej wiedzy”. W 2018 r. analizowano znaczenie centralnego zaangażowania na rzecz sprawiedliwości w dostępie do wiedzy. W ciągu 12 miesięcy tempo tego przejścia na nowe systemy korzystania z wiedzy wzrosło. Z tego powodu Komitet Doradczy Tygodnia Otwartego Dostępu zdecydował, że ważne jest, aby ponownie skupić się na sprawiedliwości w dostępie do wiedzy w  2019 r. – aby pogłębić  rozmowy o włączeniu z założenia wszystkich grup potrzebujący wiedzy w szerokiej globalnej społeczności i przekształcić rozważania w działania.

Znajdujemy się w krytycznym momencie. Decyzje, które podjęte zostaną teraz – indywidualnie i zbiorowo – będą fundamentalnie kształtować przyszłość na wiele lat. Ponieważ opcja otwartości staje się domyślna, wszyscy interesariusze muszą z tym założeniem projektować  nowe, otwarte systemy, aby zapewnić ich integrację, sprawiedliwy udział i prawdziwe zaspokojenie potrzeb zróżnicowanej globalnej społeczności. Zadanie sobie przez instytucje nauki pytania „otwarte dla kogo?” ma pomóc w traktowaniu kwestii sprawiedliwego dostępu jako kluczowych w obecnym okresie przejściowym.

Strategie i struktury otwierania wiedzy muszą być współprojektowane ze społecznościami, którym służą, a zwłaszcza w społecznościach, które często są marginalizowane lub całkowicie wykluczone z tych dyskusji.

Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu to ważna okazja do prowadzenia nowych rozmów, tworzenia połączeń między społecznościami, które mogą ułatwić to wspólne projektowanie, oraz postęp w budowaniu bardziej sprawiedliwych podstaw do otwierania wiedzy – dyskusji i działań, które powinny być kontynuowane przez cały rok i następne lata. Różnorodność, sprawiedliwość i integracja muszą być traktowane priorytetowo i muszą być zintegrowane ze strukturą otwartej społeczności, od budowy  infrastruktury po organizację wydarzeń społecznościowych – taka jest idea OAW.

Listę wydarzeń przygotowanych przez polskie instytucje nauki z okazji tygodnia Open Access można obejrzeć  na platformie Uwolnij Naukę.

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, włączając się w działania związane z tygodniem Open Access,  zorganizowała seminarium „Jak wspierać naukę i dydaktykę”, poświęcone tematyce otwartej nauki i dydaktyki. Seminarium odbędzie się w dniu  23 października br. w budynku Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZiITT, ul. Rektorska 4), sala 5.03. Więcej informacji na ten temat w Aktualnościach na stronie Biblioteki Głównej PW.

 

Źródła:

www.openaccessweek.org

uwolnijnauke.pl

 

MM